News

‘Belastingvoordeel eigenaar bij energiebesparing huis’

15 oktober 2015

Uneto-VNI wil het Energielabel voor woningen belangrijker maken. Voorstel is huiseigenaren een eenmalige korting op hun inkomstenbelasting te geven als zij hun woning energiezuinig maken.

Het energielabel voor woningen moet belangrijker worden, vindt voorzitter Titia Siertsema van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Het is een van de maatregelen die in haar ogen genomen moet worden om de doelstellingen uit het regeerakkoord te halen. Volgens de Nationale Energie Verkenning (NEV) worden die doelstellingen niet gehaald.

Uneto-VNI vindt dat woningverbetering die voor een groener energielabel zorgt direct voordeel voor de eigenaar van de woning moet opleveren. Een korting op de inkomstenbelasting zorgt daarvoor. Ook het aanbrengen van zonnepanelen of een warmtepomp kan zo relatief eenvoudig veel populairder worden, vindt de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

Minister Kamp denkt dat de doelstelling van het kabinet om in 2023 16 procent duurzame energie op te wekken, gehaald wordt. En ook het doel voor 2020, 14 procent duurzame energie, is volgens hem binnen bereik. Wel zullen daarvoor extra maatregelen worden ingezet, waarmee de energieverkenning geen rekening heeft gehouden.

Zo komt er 70 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Die is zowel voor burgers als voor ondernemers. Voor de SDE+-subsidie is in 2016 8 miljard euro beschikbaar, tegen dit jaar nog 3,5 miljard. En de postcode­roosregeling wordt verruimd. De korting op de energiebelasting stijgt van 7,5 naar 9 cent per kilowattuur.

Die extra maatregelen zijn nodig omdat volgens de verkenning het aandeel duurzame energie maximaal 12,4 procent zal zijn als al het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd. In het voorgenomen beleid zat de 70 miljoen nog niet.
In de verkenning geven de onderzoeksinstituten overigens wel aan dat er de nodige onzekerheden zijn voor met name de langere termijn. Daar ontbreekt het Nederland nog aan doelstellingen en nog meer aan maatregelen.

De Duurzame Energiekoepel deelt daarnaast de zorgen van de verkenning dat de doelstelling voor wind op land van 6000 MW niet wordt gehaald. Het Rijk en de provincies hebben extra inspanningen aangekondigd. De koepel vindt dat alleen daarom al er bij de beoordeling van vergunningen door lokale en provinciale overheden voor duurzame energieprojecten een realistische, soepele en voortvarende aanpak wordt gekozen.
Bron: Cobouw

DEEL DIT

energielabel opleiding Kader

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.