News

BENG-eisen aangescherpt

24 juni 2019

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Met de BENG worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.

Minister Ollongren is in haar nopjes met de instemming van de ministerraad: ‘Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgesteld en de afspraken in het Energieakkoord. Omdat fossiele brandstoffen eindig én milieubelastend zijn, stimuleert de Europese Unie het investeren in zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken en toe te werken naar één Europees energienetwerk moet energie schoner en goedkoper worden.’

Nieuwe ingangsdatum

Eerder werd al bekend dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 niet haalbaar is. Via de internetconsultatie is aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal 6 maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op de nieuwe bepalingsmethodiek en daaraan gekoppelde eisen.

Aanscherping huidige eisen

De BENG 1 eisen voor woongebouwen zijn gedifferentieerd (hoekwoningen, tussenwoningen, 2-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen). Voor de meeste van deze woongebouwen zijn de huidige eisen aangescherpt. Voor een tussenwoning is deze bijvoorbeeld van 70 kWh/m².jr naar 55 kWh/m².jr. bijgesteld. Daarnaast werden In de BENG 1 lichte bouwwijzen (zoals houtskeletbouw) onnodig benadeeld, terwijl de materialen die hiervoor worden toegepast juist erg goed her te gebruiken zijn. Dit is gecorrigeerd met 5 kWh/m². jr.

Gezond binnenklimaat

De minister ziet ook het belang van extra aandacht voor wooncomfort en een gezond binnenklimaat. In zeer goed geïsoleerde woningen is een gezond binnenklimaat in grote mate afhankelijk van de voorzieningen voor luchtverversing in gebouwen. Veel bewoners hebben de neiging om bij tocht de ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor er voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dit te voorkomen is er een maximum gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren.

Oververhitting

In de huidige praktijk komt het vaker voor dat bij recent opgeleverde nieuwbouwwoningen bij enkele warme zomerdagen de binnentemperatuur ongewenst hoog oploopt en men overgaat tot de aanschaf van inefficiënte mobiele airco’s. Daarom is er in de NTA 8800 een parameter (TOjuli) opgenomen die het risico op oververhitting inschat. Voor woningen die niet worden uitgerust met actieve koelsystemen, zal in de regelgeving een grenswaarde worden opgenomen aan het maximum van TOjuli. Hiermee wordt beoogd dat het binnenklimaat ook bij warme buitentemperaturen op een acceptabel niveau blijft en er geen onnodig energie wordt gebruikt.

Bron: Rijksoverheid.nl
DEEL DIT

Epa

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.