News

Beroepsziekten in cijfers 2018

25 september 2018

In 2017 zijn 4.619 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Registratie Beroepsziekte. 57% procent daarvan betreft psychische aandoeningen en 28% betreft aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dat is gebleken uit het onderzoek ‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2017.

De meeste beroepsziekten komen voor bij werknemers boven de veertig. In 83% van de gevallen leiden beroepsziekten tot tijdelijke en in 6% van de gevallen tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De top 3 sectoren met de meeste beroepsziektemeldingen zijn de gezondheidszorg, de overheid en de industrie.

Verder komt in het rapport naar voren dat werknemers in beroepen met een lagere sociaal economische positie (SEP) bijna drie keer zo vaak een beroepsziekte hebben. Werknemers met een lagere SEP hebben vaker tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid door aandoeningen van het bewegingsapparaat. Zestig procent van de meldingen van werknemers in een hogere SEP, heeft te maken met overspannen zijn of burn-out. Dit aandeel vertoont een stijgende trend.

Het is belangrijk de risico’s op lange termijn te blijven monitoren. (Zie ook: Focus op lange termijn!) Ook de Inspectie SZW erkent het belang van aandacht voor risico’s op lange termijn. Zij roept werkgevers en werknemers op om arbeidsveiligheid bovenaan de agenda te zetten, anders ligt in 2024 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu.

‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

DEEL DIT