News

Best gelezen artikelen 2018

2 januari 2019

De nieuwe PBM-verordening, een generiek poortinstructie en veiligheid tijdens een redding op hoogte. We hebben de best gelezen artikelen uit 2018 op een rijtje gezet.

5. Aansprakelijkheid van de Veiligheidskundige, hoe zit dat eigenlijk?

Juridische aspecten krijgen binnen het werkveld van de Veiligheidskundige een steeds belangrijkere rol. Bij schades en/of ongevallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt steeds vaker gezocht naar aansprakelijke partijen. Met name door het wegvallen van sociale vangnetten worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkheidsstelling. Aansprakelijkheid is één van de onderwerpen dat er toe leidt dat arbeidsveiligheid bij veel bedrijven hoog op de agenda staat.
4. De veiligheid bij een hulpverlening en redding op hoogte tijdens een live TV productie

The Voice of Holland Live is een van de grootste live TV producties in Nederland. Om de show goed in beeld te brengen is het belangrijk dat presentatoren en artiesten, die zich vaak op het podium begeven, vanuit alle posities goed belicht worden. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de zogeheten volgspotter die met behulp van een sterke lamp, de “volgspot”, personen op het podium letterlijk in de spotlights zet. Maar stel dat er onverhoopt met de volgspotter iets gebeurt op grote hoogte te midden van een liveshow? Hoe verleen je eerste hulp? En welke risico’s kleven er aan een redding op hoogte bij een moeilijk bereikbare plek als deze?
3. Nieuwe PBM-verordening van kracht

Per 21 april 2018 is  de nieuwe PBM-verordening (2016/425) van kracht. Deze zal de huidige PBM-richtlijn vervangen. In tegenstelling tot de huidige PBM-richtlijn hoeft de nieuwe PBM-verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De verordening is bindend en direct van toepassing op alle Europese lidstaten. In de nieuwe PBM-verordening zijn strengere regels opgenomen voor het op de markt brengen van PBM binnen de Europese Unie. De verordening legt regels op voor het gehele distributiekanaal, van fabrikant tot distributeur.
2. Medewerkers overtuigen van het belang van veiligheid, hoe doe je dat?

In de dagelijkse praktijk merken we dat medewerkers vaak te weinig kennis en ervaring hebben op het gebied van arbeidsveiligheid. Jij als deskundige op het gebied van veiligheid hebt deze kennis wel. Hoe sla je de brug naar de werkvloer? Hoe overtuig je medewerkers met minder kennis van arbeidsveiligheid (en wellicht ook minder betrokkenheid)? Soms zijn de Veiligheidskundigen als een roepende in de woestijn. Wat kun je als veiligheidsverantwoordelijke doen, om beter gehoord te worden?
1. Generieke poortinstructie per 1 april 2019

Op bouwlocaties van organisaties die aangesloten zijn bij  Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) moet iedereen per 1 april 2019 een GPI (Generieke poortinstructie) gevolgd hebben en voor de bijbehorende toets zijn geslaagd. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers, die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats, hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Overigens behouden de aangesloten partijen ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.
DEEL DIT

best gelezen 2018