News

Blok: Energielabel wordt het moment voor verduurzaming

1 oktober 2015

Het versturen van het energielabel aan alle Nederlandse woningbezitters op 1 januari wordt hét moment waarop de verduurzaming op grote schaal van start gaat, zo voorspelde minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst op 29 september jl. in de Bouwkeet. “Dat zal voor veel rumoer in de samenleving zorgen. De bouw en installatiesector spelen daar dan meteen ook op. Dan gaat het echt draaien.”

De minister zei dat “we ons steeds meer realiseren hoe sterk de bouwsector aan het veranderen is.” Hij vertelde bij een bezoek eerder vandaag aan de afdeling bouw van een ROC in Den Haag gemerkt te hebben dat dat besef goed aan het doordringen is. Hij had ‘trotse jongens en meiden’ ontmoet, die er nog wel van “dromen om een huis te bouwen, maar ook goed doorhebben dat er heel veel werk in de renovatie zit.”

Voorzitter Maxime Verhagen opende de bijeenkomst door vast te stellen dat er op zich heel veel regelingen zijn om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang te brengen, waaronder een energiebesparingsfonds. “Dan verwacht je dat het storm loopt. Dat je overal in Nederland bouw- en installatiebedrijven aan de slag ziet. Helaas is dat nog niet het geval. Mensen weten het niet, ook zijn de leningen niet overal verkrijgbaar. Gevolg is dat het geld in de fondsen nog grotendeels onaangeroerd in de pot ligt.”

Hij sprak minister Blok daar direct op aan. Hij zei “hem te willen verleiden tot meer activiteit. Want we hebben, als het om promotie gaat, nog een hele slag te slaan. En ik vind dat de overheid daar een rol in te spelen heeft. Laten we samen zorgen dat het fonds met energiebespaarleningen helemaal leeg is, voordat de btw-verlaging weer voorbij is.” Hij verwees meermaals naar het programma ‘Kleur uw gemeente groen’, dat heel recent werd afgesloten om burgers te helpen hun investeringskeuze te maken. Ook tekende hij aan dat ook op 29 september de Stroomversnelling Koop wordt getekend.

Cor Wittekoek van de GlasBrancheOrganisatie stelde dat door het lage BTW-tarief heel veel werk verzet was in zijn branche, maar zei te vrezen dat de glasmarkt voor isolatie “na 1 juli weer enorm inzakt”. Dan eindigt de btw-verlaging voor renovatie. Hij vroeg de politiek om “middelen” om de vraag bij burgers verder los te krijgen. Elbert Dijkgraaf (SGP) complimenteerde voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland met zijn zeer succesvolle lobby voor de recente verlenging van het btw-tarief, maar stelde dat het op 1 juli echt voorbij was met dat lage btw-tarief.

Namens de bouwers in de Bouwkeet nam onder andere Joost Nelis, directeur Woningbouw van Bam het woord. Wat verduurzaming op grote schaal in de weg zit “is dat duurzaamheid geen doel is voor bewoners, maar een middel om hun wooncomfort te vergroten en hun woonlasten te verlagen. Daar moeten we als bouwers ons op richten. We leveren niet meer één product, maar een compleet systeem, een compleet huis of een ziekenhuis.”

Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installateurs, stelde “dat niet het verhaal mag zijn dat er niets gebeurt. Want er speelt van alles, op veel plaatsen. Maar het is nu het moment om door te pakken. We moeten doorzetten, want de consument aarzelt nog maar een beetje. Verhagen: “Veel randvoorwaarden zijn dus nu ingevuld. De uitvoering is nu van groot belang. De verschillende initiatieven moeten elkaar versterken in het grootschalig in beweging brengen van de markt.”

Bron: Podium Bouwend Nederland

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.