News

Boosterwarmtepompen en Biomassa, wat is het en hoe op te nemen?

19 november 2018

Op 24 augustus 2018 is het Energie-Index opnameprotocol uitgebreid met twee nieuwe installaties voor verwarming en tapwaterbereiding:

 • Boosterwarmtepomp;
 • Biomassa.

Hieronder lichten we de beide systemen toe en hoe deze opgenomen moeten worden volgens de ISSO 82.1

De boosterwarmtepomp

De Boosterwarmtepomp wordt primair ingezet in woningen, die zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem. De aanvoertemperatuur van deze installatie is voldoende hoog om als opwekker voor ruimteverwarming te dienen, maar onvoldoende om te kunnen voldoen om veilig warm tapwater te maken. De installatie kan zijn warmte direct onttrekken aan het LT stadsverwarmingsnet of worden aangesloten op de retour van het collectieve verwarmingssysteem.

Hieronder enkele voordelen van een boosterwarmtepomp t.o.v. een hoog gestookt warmtenet zijn:

 • Sterke reductie transportverliezen door ontbreken van hoog gestookte circuits;
 • Geen fossiele brandstof meer nodig voor de opwekking;
 • Beperking van het aantal leidingen;
 • Kleiner ketelhuis;
 • EPC voordelen;
 • Het vereffenen van de elektriciteitsvraag (ook wel peak shaving)en daarmee de belasting van het opweksysteem door decentrale warmtebuffering;
 • Vermindering interne warmtelast;
 • Minder kans op hot spots en legionellabacteriebesmetting.

Vanuit de ISSO 82.1 dient de boosterwarmtepomp opgenomen te worden als tapwatersysteem (paragraaf 6.7.3.2).

Biomassa

Een biomassa installatie haalt zijn energie uit allerlei organische materialen zoals bijvoorbeeld hout, gft afval etc. In de ISSO 82.1 wordt een biomassa installatie opgenomen als ruimteverwarming volgens paragraaf 6.7.1.2 en eventueel als tapwatersysteem volgens paragraaf 6.7.3.2 De volgende biomassa systemen/toestellen kunnen worden opgenomen:

 • Kachels:
  • Vrijstaande houtkachel;
  • Inbouw-/inzetkachel (inbouw CV-haard);
  • Pelletkachel (korrels van geperste houtsnippers);
  • Accumulerende toestellen (speksteenkachels).
 • Ketels:
  • Met de hand gestookt;
  • Automatisch gestook.
DEEL DIT

isso

Nieuwsbrief ontvangen?  Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
  Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.