News

Bouw van nieuwe woningen moet op gang blijven

22 juni 2020

De bouw van nieuwe woningen moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van de belangrijkste doelen uit de Staat van de Woningmarkt 2020 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt van het afgelopen jaar.

De komende tien jaar is het doel om 845.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit om te voorkomen dat het woningtekort verder toeneemt.

De markt voor de EP-W/D adviseur zal hiermee eveneens stijgen. Bij de omgevingsvergunningaanvraag voor nieuwbouw en het bepalen van het definitieve energielabel na oplevering is het gebruik van de detailmethodiek tenslotte verplicht. Alleen de EP-W/D adviseur kan én mag hiermee werken.

De EP-W/D adviseur neemt diverse bouwkundige en installatietechnische elementen op die van invloed zijn op de bepaling van de energieprestatie van een woning of woongebouw. Ook is hij bevoegd om de omgevingsvergunning aan te vragen en de opname en afmelding te verrichten voor definitieve energielabels voor nieuwbouwwoningen.

Heeft u vragen over het opleidingstraject dat u dient af te leggen en een eventueel BRL9500 certificering. Neem dan contact met ons op.
Bron: Rijksoverheid.nl
DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.