News

Bouwsector in vizier arbeidsinspectie

10 januari 2017

De bouw behoort ook dit jaar tot een van de sectoren die het meeste aandacht krijgt van de Inspectie SZW. Ruim 7 procent van capaciteit van de toezichthouder zal worden ingezet voor de aannemerij.

Dat blijkt uit het jaarplan van de toezichthouder op de arbeidsomstandigheden. “Bouwlocaties zijn complexe arbeidsplaatsen waar meerdere bedrijven en zelfstandigen gelijktijdig aan het werk zijn”, verdedigt de Inspectie SZW de inzet.

Alleen de horeca en de uitzendbranche slokken nog meer tijd op van de arbeidsinspectie. Voor deze twee sectoren is ieder 7,6 procent van de capaciteit ingeruimd.

Extra aandacht voor rol opdrachtgevers

In de bouw zal het vizier van de inspectiedienst dit jaar gericht staan op bekende gevaren als vallen van hoogte, fysieke overbelasting, lawaai, blootstelling aan kwartsstof en onderbetaling.

Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan de opdrachtgevers. Gecontroleerd wordt of interne processen project veiligheid op orde zijn, veiligheid- en gezondheidsplannen zijn opgesteld in de ontwerpfase, maar ook of er “in de aanbesteding goede eisen aan eerlijk, veilig en gezond werken zijn opgenomen”.

Onder meer projectontwikkelaars kunnen in dit kader bezoek verwachten van inspecteurs. Ook staat er inspectietraject voor grote bouwprojecten op de rol.

Controles in de bestratingsbranche op stapel

Voor de grond-, weg- en waterbouw – duizend ondernemingen, rond de 23.000 werknemers – heeft de Inspectie SZW 1,5 procent van zijn capaciteit beschikbaar. Bij controles in het veld kan vooral de bestratingsbranche het nodige verwachten. Dit vanwege “het risico op fysieke overbelasting en blootstelling aan kwartsstof”.

De brancheorganisaties in de gww zullen bovendien worden gestimuleerd om een richtlijn over het werken met vervuilde grond tot stand te brengen.

Bron: cobouw.nl

DEEL DIT