News

Bouwsector moet verantwoordelijkheid nemen! Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport

18 oktober 2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gedaan naar (constructieve) veiligheidsincidenten in de bouwsector. Uit een rapport van de Onderzoeksraad over het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op de luchthaven van Eindhoven blijkt dat de bouwsector te weinig leert van eerdere ongelukken.

Het valt de raad op dat er sprake lijkt van een schuldcultuur. Bouwbedrijven zijn na een ongeluk meer bezig met het afwentelen van de schuld, dan met het verbeteren van de veiligheid.

In zijn onderzoek ziet de Raad dat in de praktijk de laagste prijs veelal leidend is tijdens de aanbesteding. Risico’s blijven onvoldoende doorgrond, benoemd en/of onbeprijsd. Deze sterke sturing op prijs kan onwenselijke gevolgen hebben.

“De analyse van de gedeeltelijke instorting van het parkeergebouw in Eindhoven legt bloot dat in alle fasen van het bouwproces de gezamenlijke aandacht voor constructieve veiligheid onvoldoende was. Eerdere bouwonderzoeken van de Raad komen tot een vergelijkbare conclusie. Het is de hoogste tijd dat de bouwsector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om de noodzakelijke verbeterslag te maken. Dat vergt een leergierige houding en grondige zelfreflectie. Dat het de bouwsector op dit moment economisch voor de wind gaat, is daarbij gunstig; het dak moet worden gerepareerd wanneer de zon schijnt. Nu is het dus het moment om substantiële stappen te zetten in het bouwen aan (constructieve) veiligheid.”

 

DEEL DIT