News

Brabantse gemeenten letten niet goed op gevaarlijke stoffen

19 december 2016

Meer dan de helft van de Brabantse gemeenten houdt zich niet aan de veiligheidsregels rond gebruik, transport en opslag van gevaarlijke stoffen. Dat meldt de provincie vandaag.

Zij onderzocht 180 bestemmingsplannen van alle 66 Brabantse gemeenten. Bij 132 plannen was er sprake van tekortkomingen; in twaalf gevallen zelfs van een groot risico. Dan gaat het volgens Omroep Brabant om een LPG-tankstation dat te dicht bij woningen, een school of een zorginstelling staat.

Stoffen die gelden als gevaarlijk zijn giftig of kankerverwekkend, kunnen ontploffen of een ongeboren kind schade berokkenen.
Gemeenten moeten situaties waar een ongeval kan plaatsvinden met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Als er onverhoopt toch iets gebeurt, dan moeten de gevolgen daarvan zo klein mogelijk worden gehouden.Dat kunnen gemeenten bewerkstelligen door te eisen dat er een bepaalde afstand zit tussen bijvoorbeeld een tankstation en woningen. Ook kunnen ze veiligheidsmaatregelen nemen. De provincie heeft met gemeenten afspraken gemaakt over het wegwerken van de tekortkomingen.

Wilt u meer weten over het werken met gevaarlijke stoffen? Volg onze Gevaarlijke stoffen cursus in Zeist of Almelo.

Bron: NOS

DEEL DIT