News

Brandwerendheid beton in tunnels

4 januari 2018

Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat – in geval van een extreem grote brand – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton dat gebruikt is in wegtunnels die na 2008 zijn opgeleverd. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).

De tunnels van Rijkswaterstaat zijn veilig om te gebruiken, onder andere door de strenge eisen die in Nederland gesteld worden aan brandveiligheid. Tunnels hebben veel veiligheidssystemen om de impact van een brand te beperken.

Analyse en resultaten

We hebben voor de analyse de meest intense brand die je kunt bedenken getest: 200 megawatt (een worstcasescenario). Een dergelijke brand is voor zover wij weten nog nooit voorgekomen. In Nederland is 2 keer een relatief grote tunnelbrand geweest. In de Velsertunnel in 1978 en in de Heinenoordtunnel in 2014, beide met een intensiteit van 50: een kwart als waarmee nu is getest. Zelfs de brand in de Mont Blanctunnel (1999), die mede aanleiding gaf tot nieuwe Europese regelgeving in 2004, had deze intensiteit niet (150 megawatt).

Uit de onderzoeken blijkt dat:

  • de wegtunnels veilig gebruikt kunnen worden door de weggebruikers.
  • met de hulpdiensten (onder andere de brandweer) aanvullende afspraken moeten worden gemaakt om hun werk bij een dergelijke brand veilig te kunnen doen.

Aanvullend onderzoek

Rijkswaterstaat voert nu aanvullend onderzoek uit in een laboratoriumsetting met verschillende combinaties van beton en met hittewerende bekleding om uit te zoeken of met deze bekleding weer voldaan wordt aan de brandwerendheid bij een extreem grote brand. Ook zijn er afspraken met hulpdiensten gemaakt en vindt er verder onderzoek plaats naar mogelijke structurele oplossingen.

DEEL DIT

beton in tunnels