News

Brussel nog helemaal niet akkoord met energielabel

31 maart 2016

Het Nederlandse energielabel blijkt nog steeds onderwerp van onderzoek te zijn door de Europese Commissie. Dit in tegenstelling tot de uitlatingen van minister Stef Blok van Wonen. Europarlementariër Bas Eickhout noemt de situatie ‘bizar’.

Twee weken gelden, op 25 februari liet de minister weten dat de Europese Commissie stopt met de procedure waarin werd onderzocht of het Nederlandse energielabel voor woningen wel voldoet aan de Europese regels. “Een dreigende boete van 90 miljoen euro per jaar is daarmee van de baan”, zo viel te lezen in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl. Nu blijkt echter dat het lopende onderzoek in Brussel naar de Nederlandse labelmethodiek allerminst is opgeheven.

Lijst van zorgen

Volgens een schriftelijke reactie op vragen van Energiemedia bestaan nog steeds meerdere zorgen ten aanzien van de implementatie van de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in Nederlandse wetgeving. Paul Hodson, hoofd van het Directoraat Generaal voor Energie, schrijft aan Energiemedia: “Op basis van de laatste informatie over aanpassingen in wetgeving, heeft de Commissie geconcludeerd dat Nederland de EPBD formeel geheel heeft overgenomen.” Deze ‘full transposition’ leidde tot intrekking van de ingebrekestelling 2012/0388.
“Maar”, vervolgt Hodson, “dat wil niet zeggen dat de implementatie in Nederlandse wetgeving van de richtlijn ook effectief en correct is gedaan. We hebben een lijst met zorgen geïdentificeerd en neergelegd bij de Nederlandse autoriteiten.” Op het punt van correcte – in plaats van alleen volledige – doorvoering van regelgeving voerde de Commissie al nader onderzoek uit, onderzoek dat dus gewoon gecontinueerd wordt. “Momenteel werken we aan een analyse van de situatie en totdat dit is afgerond kunnen we geen conclusies trekken”, schrijft Hodson.

Blok informeert onjuist

Woordvoerder Frank Wassenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de ingebrekestelling is ingetrokken, omdat op basis van verstrekte informatie de Commissie heeft vastgesteld dat Nederland volledig is in de doorvoering van de regelgeving. “Maar dat nu bekeken moet worden hoe het energielabel in de praktijk functioneert, dat is inderdaad een onderwerp van dialoog”, voegt hij daaraan toe. Europarlementariër Bas Eickhout van Groenlinks uit stevige kritiek op de informatieverstrekking van het kabinet. Hij volgt de ontwikkelingen rondom het energielabel nauwgezet vanwege het grote belang van energiebesparing in de strijd tegen klimaatverandering. “De Europese Commissie heeft nu zwart op wit bevestigd dat minister Blok foutieve informatie heeft geleverd”, zegt Eickhout. “Het is bizar dat, ondanks het feit dat de onjuistheid van de uitspraken van Blok al eerder mondeling was bevestigd, de minister zijn beweringen nog steeds niet gerectificeerd heeft. Ik neem aan dat Blok dit nu zo spoedig mogelijk zal doen.”

Maatwerkadvies

Belangrijk euvel van de Nederlandse labelmethodiek is ‘de beoordeling op afstand’, door de energielabeldeskundige die via een webapplicatie de door een woningeigenaar opgevoerde foto’s en gescande nota’s op echtheid moet controleren. Het maatwerkadvies voor verbetering van de energieprestatie van woningen — volgens de Europese regels verplicht onderdeel van het energielabel — stond daar haaks op. Maatwerk leveren ‘op afstand’ is immers niet mogelijk. Er bestaat geen enkele garantie dat het energielabel een correcte weergave is van de werkelijke energieprestatie van een woning. Vroeger werd daarvoor een berekening uitgevoerd door een EPA-adviseur, die persoonlijk de woning had opgenomen en beoordeeld op zo’n 150 punten.

Definitief oordeel

Hoe minister Blok de werkwijze om aan een maatwerkadvies tegemoet te komen aan de Commissie heeft voorgelegd is niet duidelijk, want de correspondentie hierover is niet openbaar. “Hopelijk komt de Commissie snel met een definitief oordeel. Dat is van groot belang voor alle huiseigenaren die een zuinig huis willen hebben”, zegt Eickhout. “Ik betwijfel ten zeerste dat de Nederlandse aanpak een correcte uitvoering van het Europees beleid is. Beleid dat Nederland zelf heeft goedgekeurd.”

Bron: Z24

Kader biedt verschillende cursussen EPA advies.

DEEL DIT

Energielabel - EPA

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.