News

CCvD stemt in met wijzigingen BRL 9500-01 en ISSO-publicatie 75.1

1 oktober 2014

Het CCvD KBI heeft op 12 september 2013 ingestemd met enkele interpretaties en aanvullingen en wijzigingen van de BRL 9500-01 Energielabel Bestaande Woningen en de ISSO-publicatie 75.1 Handleiding Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen.

Het gaat daarbij over:

  • een interpretatie van hoe om te gaan met aangebrachte verbeteringen na het bezoek door de EPA-adviseur (Besluit CB 12092013-02, heeft betrekking op paragraaf 4.6.2.4 van de BRL 9500-01);
  • een aanvullende bepaling ten aanzien van de door certificerende instellingen uit te voeren projectgerichte vervolginspecties (Besluit CB 12092013-03, heeft betrekking op paragraaf 7.2.3 van BRL 9500-01);
  • een uitbreiding en wijziging van ISSO 75.1 inzake winkelfuncties (Besluit CB 12092013-04).


overzicht van deze en eerdere wijzigingen, interpretaties en aanvullingen op de BRL 9500 en de bijbehorende ISSO-publicaties 

Bron: KBI

Meer informatie over Energielabel, epa opleiding

door Joris van Apeldoorn Google+

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.