News

CE-logo zegt weinig over veiligheid product

20 januari 2017

Volgens de Algemene Rekenkamer zegt het Europese CE-logo maar weinig over de daadwerkelijke veiligheid van een product. Ieder jaar worden er (in Europa) 800 producten met een CE-markering teruggeroepen. Dit omdat ze toch onveilig of slecht voor de gezondheid blijken. Fabrikanten mogen meestal zelf vaststellen of hun product aan de CE-eisen voldoet. Sommige complexe en risicovolle producten moeten ze wel laten testen door een extern instituut, zoals KIWA of TÜV.

Voor de meeste producten hoeft dus niet eens een extern instituut ingeschakeld te worden en de kwaliteit van deze instituten verschilt volgens de Rekenkamer sterk.Verder is het toezicht op de veiligheid van producten in Nederland verdeeld over vijf verschillende rijksinspecties: het Agentschap Telecom (AT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie SZW. Maar die testen dus dingen als ze al op de markt zijn en ze controleren lang niet alles.

Volgens de Rekenkamer hebben die inspecties weinig mensen en middelen om de naleving van de CE-regels goed te controleren. Ook “rapporteren ze afzonderlijk van elkaar en hierdoor krijgt het parlement geen overzicht van de manier waarop het CE-systeem in de praktijk functioneert.”

Ook regelt ieder EU-land het toezicht op zijn eigen manier, dit leidt tot rechtsongelijkheid. “Het toezicht moet beter”, aldus de Rekenkamer. De gebruiker moet erbij betrokken worden. “Die merkt als eerste of een product goed werkt.” De Algemene Rekenkamer adviseert het kabinet het toezicht te versterken, zowel nationaal als internationaal.

DEEL DIT