News

CNV wil einde maken aan slapende dienstverbanden

11 februari 2019

Werknemers die al jaren ziek thuis zitten, maar nog steeds in vaste dienst zijn, de zogenoemde slapende dienstverbanden. Vakbond CNV is er een campagne tegen gestart.

Sinds 2015, bij de inwerktreding van de Wet werk en zekerheid, is het probleem van de slapende dienstverbanden ontstaan. Deze wet verplicht werkgevers hun werknemers bij ontslag een transitievergoeding mee te geven. Dit zorgt er voor dat een deel van de chronisch zieke werknemers niet wordt ontslagen en dus op de loonlijst blijft staan.

Sommige ondernemers kunnen de transitie vergoeding niet betalen. Om werkgevers hierin tegemoet te komen mag de transitievergoeding voor zieke werknemers teruggevraagd worden bij het UWV. Mits er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Er blijft echter onduidelijkheid ontstaan. De regeling gaat pas op 1 april 2020 in (weliswaar met terugwerkende kracht). Toch blijven werkgevers bang dat ze de voorgeschoten transitie vergoeding niet terug krijgen.

Het CNV wil een einde maken aan deze slapende dienstverbanden en roept daarom op tot duidelijkheid over de compensatieregeling. ‘Minister Koolmees moet de criteria voor de compensatieregeling, samen met UVW, helder communiceren. Zodat er geen enkel excuus voor werkgevers meer is om de transitievergoeding niet te betalen,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

‘Werkgevers moeten hun medewerkers de transitievergoeding dan ook daadwerkelijk betalen. Zodat zieke werknemers, die door ziekte soms in schrijnende situaties verkeren, de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben.’

Bron: Trouw, CNV
DEEL DIT