News

Continuïteit van onze dienstverlening tijdens corona

28 mei 2020

Update: 29-09-2020

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers staat voorop. Wij hebben de nodige coronamaatregelen getroffen en een coronaprotocol opgesteld voor een veilige en gezonde uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij volgen wij strikt de hygiënemaatregelen van het RIVM, de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en de recente landelijke maatregelen zoals door de Rijksoverheid naar buiten gebracht.

Afspraken en werkzaamheden die nodig zijn voor de continuïteit en inhoud van onze dienstverlening, en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, kunnen in onderling overleg en met toestemming van de opdrachtgever op locatie plaatsvinden. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen bieden wij onze opdrachtgevers op een veilige manier continuïteit.

Wij bieden een gecombineerd aanbod van fysieke en online lessen, passende bij de inhoud van de lesstof en soort opleiding. Alle deelnemers worden tijdig en vooraf geïnformeerd over het na te leven protocol voor het volgen van lessen op locatie. Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen bieden wij onze deelnemers een passend aanbod binnen een veilig leerklimaat.

Kader heeft een crisisteam opgericht en een crisisplan en coronaplan opgesteld. Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een maatwerk coronaplan, de handhaving van uw coronabeleid en/of het zorgdragen voor de corona coördinatie.

DEEL DIT