News

De beer is los – Werken bij lage temperaturen

26 februari 2018

Het zal u vast niet ontgaan zijn. De ‘Siberische beer’ is los. Dit brengt winters weer en ijzige wind met zich mee. De komende week zal (naast nachtvorst) de temperatuur ook overdag onder het vriespunt liggen. Wat zegt de Arbowet over werken bij vorst/kou?

Risico’s

Onderkoeling en bevriezing zijn de grootste gezondheidsrisico’s bij werken bij lage temperaturen. Het is belangrijk om werknemers te beschermen tegen de kou. Ook is de kans op ongelukken bij lagere temperaturen groter. Bij een omgevingstemperatuur onder de 15 °C kunnen handen niet meer goed gebruikt worden en wanneer de lichaamstemperatuur zakt tot onder de 33 °C verminderd het bewustzijn.

Wet- en regelgeving

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen. Maar wat valt er precies onder ‘kou’?

In het Arbobesluit staan eisen waaraan de werkomgeving moet voldoen. Hierin wordt genoemd dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid. Een minimumtemperatuur wordt niet genoemd.

In artikel 29 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werknemer bevoegd is het werk te onderbreken en de onderbreking voort te zetten, indien en zolang naar zijn redelijk oordeel onmiddellijk dreigend gevaar voor personen aanwezig is.  Een minimumtemperatuur waarbij gewerkt mag worden, wordt ook hier niet genoemd.

Het FNV vindt werken bij een gevoelstemperatuur van -6 °C of lager onverantwoord. In de bouwsector mogen de werknemers dan het werk buiten neerleggen.

Maatregelen

De werkgever moet PBM’s (Persoonlijke beschermingsmiddelen) beschikbaar stellen, hierbij kan gedacht worden aan warme kleding als een warme (waterdichte) jas en handschoenen. Wanneer deze beschermingsmiddelen de schade niet kunnen voorkomen, moet  de duur van de werkzaamheden verkort worden. Ook moeten de werkzaamheden worden afgewisseld met werk op een warme plek.  Dit is de basis om veilig te kunnen werken in kou.

Bij welke temperatuur werkgevers beschermende kleding beschikbaar moeten stellen, staat niet genoemd in de Arbowet. Vakbonden als FNV en CNV Vakmensen hanteren een grens van onder 15 °C .

RI&E

Komt werken in de kou binnen uw organisatie vaak voor? Dan is het belangrijk de risico’s van werken in de kou op te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie. (Lees hier ook: Waarom een RI&E?) Ook de maatregelen moeten hierin opgenomen worden.

DEEL DIT