News

De monitor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving 2015 is uit!

5 december 2016

Heb je cijfers nodig over het gemiddelde gasverbruik in Nederlandse woningen? Of over de ontwikkeling van de energieprijzen? Wil je weten hoe de stand van zaken is bij het toepassen van HR++-glas in kantoren? Neem dan een kijkje in de Monitor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving 2015. Hierin vind je nauwkeurige en betrouwbare informatie over effectief CO2-reductiebeleid en energiebesparingsbeleid.

De gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is verantwoordelijk voor 32% van het jaarlijks bruto Eindverbruik van Nederland en is daarmee de grootste eindverbruiker van alle sectoren. Door de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, kunnen daarom flinke stappen worden gezet richting de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen uit het Energieakkoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt elk jaar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ontwikkelingen rond energiebesparing in de gebouwde omgeving in kaart. Dat heeft dit jaar geresulteerd in de monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving 2015 die in nauwe samenwerking met ECN tot stand is gekomen. Deze monitor laat trends en ontwikkelingen zien op het gebied van energiebesparing in Nederland. Ook biedt de monitor een overzicht van de energiebesparende maatregelen die in 2015 in de gebouwde omgeving zijn getroffen. In deze rapportage staan de resultaten van door RVO.nl uitgezette onderzoeken centraal. Daarnaast is onder meer gebruikgemaakt van cijfers van CBS en ECN. Er is een samenhang tussen de monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving en de Nationale Energieverkenning (NEV). Zij maken beiden gebruik van dezelfde brongegevens betreffende de gebouwde omgeving. Het verschil is dat de monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving meer gedetailleerd is op het onderwerp.

Door op de link monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving te klikken open je het bestand.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl. Hier kun je o.a. zelf grafieken en tabellen samenstellen en lezen welke informatie nog meer te vinden is.

Bron: Energieplein20

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.