News

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) start campagne voor verduurzaming

22 november 2019

NHG zet zich samen met de markt en de overheid in om Nederland steeds duurzamer te maken. Zo is NHG onder andere klimaatpartner en gaat de organisatie samen met de overheid en andere partners Nederlanders helpen om duurzame stappen te zetten. Daarnaast heeft de NHG op 4 november een nieuwe campagne gestart: ‘samen kleuren we elke hypotheek groen’.
NHG wil hiermee de adviseur zoveel mogelijk faciliteren om verduurzaming in ieder gesprek mee te kunnen nemen.

Duurzame woonfinanciering

NHG-bestuurder Carla Muters: “NHG zet zich samen met de markt elke dag in om bij te dragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten. Dit doen we door meer consumenten toegang te bieden tot de woningmarkt, processen te verbeteren en consumenten te helpen duurzaam en betaalbaar te (blijven) wonen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in de komende jaren heel veel energiebesparende maatregelen getroffen en gefinancierd worden en ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. Er zijn 1,4 miljoen woningen met NHG. We zouden dus een mooie rol kunnen spelen met betrekking tot het verduurzamen van woningen.”

NHG introduceerde in 2018 het Energiebespaarbudget, een bouwdepot van maximaal 106% van de woningwaarde. Er is geen specificatie van kosten of maatregelen vooraf nodig, zodat de klant na het afsluiten van zijn hypotheek kan nadenken over verduurzaming. Daarnaast is, samen met geldverstrekkers, het commitment gegeven om verduurzaming mee te nemen in ieder hypotheekadviesgesprek.

Deze maatregelen werpen reeds vruchten af. Medio 2017 werden energiebesparende maatregelen aantoonbaar meegefinancierd bij ongeveer 2,5% van de nieuwe NHG-hypotheekverstrekkingen. In 2018 liep dat op tot 6,2% en in 2019 tot op dit moment zelfs al 11%.

Kennis van de adviseur vergroten

Vanuit Kader moedigen we deze veranderingen in de huidige hypotheekmarkt van harte aan en we zien hier een rol weggelegd voor ons als opleider. Graag delen we onze kennis over verduurzamen en de achtergrond van de energieprestatie van woningen, ofwel het energielabel, met de financieel adviseur. Want daar begint het verdiepende proces! Het benoemen van de verschillende energiebesparende maatregelen voor een toekomstig- of huidig huiseigenaar is niet meer genoeg. Het gaat veel meer om de effecten van de uitgevoerde maatregelen. Dat bijvoorbeeld een betere isolatie leidt tot minder warmteverlies is logisch, maar wat is nu echt het effect op de energierekening? En wat zijn de effecten van energiebesparende maatregelen op het energielabel?

Specifiek voor deze doeleinden hebben we de Duurzaamheidstraining voor Financieel Adviseurs ontwikkeld. Daarbij hebben we vooral gekeken hoe we de juiste kennis kunnen geven, zonder daarbij overdreven technisch te worden. De adviseur hoeft geen bouwkundig expert te worden, maar kan wel in hoofdlijnen de energetische werking van een woning begrijpen. Door als financieel adviseur diepgaandere kennis over de effecten van verduurzamende maatregelen te hebben, krijgt deze beter inzicht in het totaalbeeld. De klant ontvangt een gedegen advies over de verduurzamingsmaatregelen, de financiële effecten, het best passende financiële product en de eventueel beschikbare subsidiemogelijkheden. De adviseur kan sneller schakelen tussen de verschillende financiële producten en de doorverwijzing naar de partner in verduurzamingsadvies wordt eenvoudiger.

Accreditatie

Deze training is nu ook door SEH (Stichting Erkend Hypotheekadviseurs) erkend voor accreditatie. SEH heeft deze training hoogwaardig beoordeeld, met 6A en 6B punten in het kader van hun permanente educatie (PE) normen.
Ben jij als financieel adviseur klaar voor deze verdiepingsslag in je werk? Kijk voor de eerstvolgende startdatum op onze website. Ook is deze training zeer geschikt om incompany te volgen. Voor vragen staat ons team altijd voor je klaar!

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.