News

Doel arbeidsinspectie: drastische vermindering van het aantal bedrijfsongevallen

21 september 2015

Artikel over de opleiding HVK, veiligheidskundigen opleiding, veiligheidskundige HVK en de opleiding MVK, veiligheidskundige MVK

De arbeidsinspectie focust zich in 2012 op het verminderen van het aantal bedrijfsongevallen. Voor een aantal sectoren heeft zij een tool ontwikkeld, waarmee beoordeeld kan worden of het bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving biedt. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en is zeer belangrijk om veiligheidsrisico’s, en daarmee de kans op een bedrijfsongeval, te voorkomen of te verminderen.

Zo zijn de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak voor het verminderen / voorkomen van de risico’s, veiligheidsprocedures en -instructies en het houden van toezicht / borgen van de veiligheid belangrijke, verplichte zaken die onder de verantwoordelijkheid van een werkgever vallen. Een middelbaar veiligheidskundige MVK of hogere veiligheidskundige HVK speelt  een belangrijke rol bij het borgen van de veiligheid. Een veiligheidskundige MVK of veiligheidskundige HVK is in staat veiligheidsrisico’s te herkennen en veiligheidsmaatregelen te nemen en te beheersen .
Beschikt uw bedrijf nog niet over de expertise van een middelbaar veiligheidskundige MVK of hogere veiligheidskundige HVK, laat u dan ondersteunen door één van de veiligheidskundigen van Kader, of volg zelf de MVK opleiding of HVK opleiding van Kader. Hiermee bent u in staat de veiligheid te borgen en te voldoen aan uw verantwoordelijkheid. Dat u daarmee beter tegemoet komt aan de doelstellingen van de Arbeidsinspectie is een logisch gevolg.

DEEL DIT