News

Doelstelling convenant Energiebesparing Huursector moeilijk haalbaar

1 oktober 2015

Uit de resultaten van de Energiebesparingsmonitor SHAERE blijkt dat in 2013 huurwoningen gemiddeld een energielabel D hebben. De meeste woningen, bijna een derde van het totaal, hebben een energielabel C. Hoewel corporaties hun woningen de afgelopen twee jaar energiezuiniger maakten, is de kans aanwezig dat de doelstelling van het convenant Energiebesparing Huursector niet gehaald wordt. Hierin staat dat corporatiewoningen eind 2020 gemiddeld een energielabel B moeten hebben. Jaarlijks zouden meer huurwoningen moeten worden gerenoveerd en nieuwbouwwoningen moeten worden opgeleverd om de doelstelling te behalen.

Ruim 67.000 huurwoningen van de 126 corporaties die in de energiebesparingsmonitor van 2013 zijn opgenomen, kregen het afgelopen jaar een hoger energielabel. Het aantal woningen met een Energielabel A of B steeg in 2013 ten opzichte van het voorgaande jaar met respectievelijk 29 en 13 procent. De meeste huurwoningen, bijna een derde van het totaal, hebben een energielabel C.

Corporaties investeerden fors in het plaatsen van zonnepanelen. Zo nam het aantal huurwoningen met zonnepanelen met 75 procent toe van 4.675 in 2012 naar 8.185 in 2013. Het aantal corporatiewoningen met een zonneboiler nam met 7 procent toe van 18.491 in 2012 naar 19.797 in 2013. De energiebesparende maatregelen leiden bij de woningen die een hoger energielabel kregen tot een gemiddelde daling van het gasverbruik met bijna 20 procent. En de gemiddelde CO2-uitstoot nam af met 1,4 procent. Het gemiddelde energieverbruik steeg heel licht omdat geïsoleerde woningen mechanisch geventileerd moeten worden.

Door de financiële situatie van corporaties en de verhuurdersheffing is het de vraag of zij de komende jaren voldoende kunnen investeren om de doelstellingen van het convenant te halen. De stimuleringssubsidie van 400 miljoen euro die het Rijk ter beschikking stelt, kan bijdragen aan de gewenste versnelling. Dit is echter niet voldoende om het vertragende effect van de verhuurdersheffing te compenseren.

De Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing (SHAERE) is de officiële monitor van het Convenant Energiebesparing Huursector. In deze database staan de energieprestatiegegevens van bijna 2 miljoen sociale huurwoningen. SHAERE geeft inzicht in onder andere het totale energieverbruik, CO2-uitstoot, de gemiddelde Energie Index (EI) en het gemiddelde label van de deelnemende woningcorporaties.

Meer informatie over EPA adviseur worden

door Joris van Apeldoorn Google+

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.