News

Door Kader ontwikkelde kennis over nieuwe energieprestatie gevalideerd door ISSO

8 juni 2020

Binnenkort is de lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader beschikbaar via de ISSO-KennisBank (straks ISSO Educatie). Zowel de verkorte variant voor vakbekwaam EPA adviseurs als de lesstof voor de vierdaagse opleiding voor nieuwe adviseurs. Op deze manier versterken Kader en ISSO elkaar vanuit hun expertise.

De lesstof, ontwikkeld door Kader en gevalideerd door ISSO, wordt beschikbaar gesteld aan opleiders en hun deelnemers via ISSO. Deelnemers aan EP-opleidingen van Kader kunnen zonder extra kosten digitaal de ISSO publicaties 75.1 en 82.1 inzien.

Voor de aantoonbaar vakbekwame EPA adviseur

Vanaf 1 januari 2021 wordt de methode waarmee de energieprestatie van woningen en gebouwen wordt vastgesteld, bepaald door een nieuwe methode. Deze is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Omdat deze bepalingsmethode verandert, moeten adviseurs die energielabels willen maken opnieuw examen doen. Onder de NTA 8800 moeten alle energieprestatieberekeningen gemaakt en ingediend worden door een gediplomeerd adviseur. Dat geldt ook voor nieuwbouw.  Een energielabel laat de energieprestatie van de woning of gebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen en gebouwen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Een volledig lespakket voor woning- en utiliteitsbouw (methode 2020)

Kader startte medio 2019 met het ontwikkelen van lesstof voor alle opleidingen volgens de nieuwe methodiek. In nauw overleg met relevante partners, zoals ISSO, de certificerende instanties en met de softwareontwikkelaars richtte Kader een ontwikkelteam op. Gezamenlijk werd een lespakket geschreven dat bestaat uit presentatiemateriaal, voorbeelden en oefeningen. Ook richtte Kader eind 2019 het OpleidersCollectief op dat de gezamenlijke belangen van opleiders inventariseert en behartigt.

Samenwerken om elkaar te versterken

Kader en ISSO hebben de samenwerking gezocht om elkaar te versterken vanuit hun eigen expertise. Kader als opleider en lesstofontwikkelaar en ISSO als verbinder tussen de benodigde kennis en de professionals en opleiders. Binnenkort kunnen opleiders dus het volledige lespakket, ontwikkeld door Kader en gevalideerd door ISSO, via de ISSO-KennisBank (straks ISSO Educatie) inzetten voor hun opleidingen. Uiteraard blijft Kader het complete pakket aan opleidingen ook aanbieden aan haar klanten.

De lesstof van de opleidingen kun je binnenkort vinden via de ISSO-KennisBank. Deelnemers aan de EP-opleidingen van Kader kunnen zonder extra kosten digitaal de ISSO publicaties 75.1 en 82.1 inzien.

DEEL DIT

Isso-Kader

Relevante links

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.