News

Duurzame energie, wat als de zon niet schijnt?

1 augustus 2018

Tijdens de internationale klimaattop in Parijs in 2005 is het ‘Akkoord van Parijs’ ondertekend. Doel is het opwarmen van de aarde te beperken tot onder de twee graden Celsius. Wereldwijd moeten er bijna de helft minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. Nederland heeft dit akkoord ook ondertekend. Dit houdt in dat er in Nederland nationale maatregelen genomen moeten worden om de internationale doelen te behalen.

In 2030 moet de hoeveelheid groene stroom die we in Nederland opwekken vervijfvoudigd zijn. Er moet dus nog een flinke stap gezet worden.

De komende jaren worden er honderden windmolens bijgebouwd en worden er miljoenen zonnepanelen geïnstalleerd.

Maar wat als de zon niet schijnt en het is windstil? Elektriciteit is een stuk lastiger op te slaan dan bijvoorbeeld gas en kolen. Zeker op winterse, windstille dagen is dit een probleem.

Lees hier ook het artikel ‘Mega batterij in Duitse bodem’. Hierin wordt verder toegelicht hoe een Duits bedrijf experimenteert met het opslaan van groene stroom.

Edwin van de Haar, van energiebedrijf Eneco zegt tegen het AD dat we steeds meer slimme apparaten krijgen die aangaan op momenten dat veel stroom voorhanden is. ‘We moeten ons stroomgebruik gaan afstemmen op het aanbod van zon en wind’.

Eneco heeft dit jaar de grootste batterij van Europa gebouwd. Deze kan 5.300 huishoudens één etmaal van elektriciteit voorzien. Deze batterijen zijn te duur en nemen te veel ruimte in beslag om Nederland de winter door te helpen.

Kornelis Blok, hoogleraar energiesystemen aan de TU Delft noemt de mega batterijen wel erg nuttig om het elektriciteitsnet in balans te houden.

Volgens Jeroen Brouwers van Tennet gaan ook thuisbatterijen en elektrische auto’s de rol van gascentrales overnemen. ‘Straks hebben we in Nederland miljoenen elektrische auto’s. Die staan meer dan negentig procent van de tijd stil. Op piekmomenten kunnen eigenaren ervoor kiezen om, tegen betaling, stroom uit de accu terug te leveren aan het stroomnet’.

Op windstille, bewolkte dagen gaan we meer stroom halen uit landen waar het wel waait of de zon feller schijnt. Of uit Noorwegen of Frankrijk, waar in stuwdammen massaal hernieuwbare energie uit waterkracht wordt opgewekt.

Volgend jaar wordt de Cobra-kabel, een stroomsnelweg naar Denemarken, in gebruik genomen. Door alle stroomnetwerken en hoogspanningsleidingen in Europa aan elkaar te koppelen, kunnen we straks vijf keer zo veel elektriciteit uitwisselen. Op zonnige dagen kunnen we dan groene stroom halen uit bijvoorbeeld Spanje of Italië.

DEEL DIT

wat als de zon niet schijnt - duurzame energie

Relevante links

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.