News

E-magazine verantwoord opdrachtgeverschap 2018

30 juli 2018

De Inspectie SZW heeft het e-magazine verantwoord opdrachtgeverschap gepubliceerd. Deze publicatie gaat over de rollen en verplichtingen van de diverse partijen tijdens het bouwproces. Samen kunnen de partijen ervoor zorgen dat er veilig en gezonde gewerkt kan worden.

Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol tijdens het gehele bouwproces. Het is belangrijk dat opdrachtgevers vanaf het begin goed nadenken over de keuzes die ze maken en hun opdrachtnemers voldoende tijd gunnen om hun werk goed te kunnen doen. Voor opdrachtgevers in de bouw kent de arbeidsomstandighedenwetgeving de bouwprocesbepalingen, te vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling 5. In de bouwprocesbepalingen is geregeld wat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is voor de coördinatie en samenwerking in dit soort (bouw)projecten. De nadruk is op de bouw gelegd omdat juist daar risico’s ontstaan door samen te werken met verschillende partijen en mensen.

Wilt u meer weten over verantwoord opdrachtgeverschap in de bouw? Lees dan het artikel ‘Meer doden in de bouw. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever?‘.

DEEL DIT

opdrachtgeverschap