News

Eén basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers en zzp’ers

28 januari 2020

Regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is zowel voor werknemers in vaste dienst, als voor zzp’ers.

Deze grote omslag moet gemaakt worden om grote problemen in de arbeidsmarkt te voorkomen. De bescherming tegen risico’s van inkomensderving verschilt per categorie werkenden. Waar werknemers in vaste dienst goed beschermd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en daarmee inkomensderving, zijn zzp’ers vaak onverzekerd. Dat kan tot grote problemen leiden. Alle werkenden lopen bepaalde gelijksoortige risico’s die men moeilijk kan voorzien en die voor de duurzame inzetbaarheid en inkomensbescherming van alle werkenden even belangrijk zijn.

Volgens de NOS zijn er zo’n 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland. Uit onderzoek van TNO blijkt dat zo’n 40% van de zzp’ers helemaal niets geregeld heeft: geen spaarpot, geen verzekering, geen broodfonds of bezit waar ze op terug kunnen vallen bij problemen. Van de andere 60% is het de vraag of ze genoeg verzekerd zijn.

De commissie Borstlap adviseerde eerder al om de verschillen te verkleinen. De commissie stelt dat adequate inkomensbescherming tegen grote risico’s geen optie of privilege is, maar een recht en plicht voor alle werkenden en werkgevenden. Risico’s als arbeidsongeschiktheid, ziekte, ouderdom en een gebrek aan aanpassingsvermogen (noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling en scholing) worden in ieder geval door alle werkenden en werkgevenden gedeeld.

Naar verluidt wil het kabinet voor de zomer een uitwerking van de plannen presenteren.

DEEL DIT