News

Éenderde van werknemers heeft moeite met informatieverwerking!

17 april 2019

In 2018 had bijna éénderde van alle werknemers op een werkdag moeite met het snel genoeg verwerken van informatie. Dat gaat om ruim 2,1 miljoen Nederlandse werknemers. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018.
Het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden, 40 tegen 14 procent. Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (zoals e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe. De overvloed wordt veroorzaakt door mails, telefoon en appjes die binnenkomen op de werkvloer. Het ontvangen van veel informatie op de werkvloer is van alle tijden, maar de huidige technologie zorgt er voor dat we steeds sneller en steeds meer informatie kunnen en moeten verwerken.

Technostress

Je denkt bij technostress misschien aan een housefeest, waar het geluidsniveau ruim boven de 80 db. uitkomt en waar fanatiek verschillende dancemoves geoefend worden. Maar niets is minder waar.

Wat is Technostress dan wel?

Technostress wordt beschreven als alle negatieve effecten die de kop op steken wanneer individuen proberen om met nieuwe IT om te gaan, dit door steeds nieuwe technologische vaardigheden te leren om zo aan de hogere productiviteitseisen te voldoen (Şahin, & Çoklar). Kortgezegd is het stress veroorzaakt door technologische mogelijkheden op de werkvloer. Technostress kan de tevredenheid met het werk en de betrokkenheid bij het werk aanzienlijk verminderen (Arbokennisnet). Informatieovervloed kan in lijn liggen met technostress. Het één versterkt het ander.
Een master thesis van de Universiteit van Gent leert ons dat er vijf verschillende vormen van werkstress zijn.
1. Een overload aan technologie;
2. Het binnenvallen van technologie in het privéleven;
3. De onmogelijkheid om met complexe technologie om te gaan;
4. Technologie die de baanzekerheid bedreigt;
5. Technologie die onzekerheid veroorzaakt.

Is technostress een nieuw arbeidsrisico?

Stress op het werk staat in de Arbowet beschreven als psychosociale arbeidsbelasting. Letterlijk zegt de Arbowet; Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn de factoren die direct of indirect in de arbeidssituatie stress teweeg brengen. Technostress is een vorm van werkstress, maar is zeker niet nieuw. Beroepsziekten.nl zegt hierover: ‘Technostress is een ‘oud risico’ van mentale en soms lichamelijke overbelasting in een nieuw jasje’. Veranderingen in de werkomgeving kunnen invloed hebben op de mate waarin iemand stress ervaart. Dit kunnen organisatorische, relationele, maar ook technologische veranderingen betreffen.’

Psychosociale Arbeidsbelasting kan grote gevolgen hebben op zowel de organisatie als de werknemer. Een organisatie valt of staat met het welzijn van de medewerkers. Dit maakt dat dit onderwerp zeker thuis hoort op de agenda van de Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist.

DEEL DIT

technostress

Relevante links