News

Emotie en feiten rond veiligheid

1 februari 2016

Emotie en feiten rondom Veiligheid. Staan de beste stuurlui aan wal?
Is deskundigheid en autoriteit, onderzoek en waarheidsvinding of een mening hebben vanaf de kant niet veel makkelijker?

Iedereen heeft een mening, of de feiten kloppen is wat anders. Beleving en emotie leveren vaak een bepaald beeld op, terwijl de feitelijke oorzaken soms compleet anders zijn dan in eerste instantie is aangenomen.

Direct na de ramp in Alphen aan de Rijn werden conclusies getrokken en hoorde je dat het bij zo’n aanpak wel fout moest gaan. Maar is dat wel zo? En kan je dat zomaar zeggen? Dat het fout moest gaan, berust voor mijn gevoel op aannames die niet of slechts op basis van een heel heftig Youtubefilmpje zijn gebaseerd.

Aannames zijn vaak de bron van verkeerde ideeën. In goed onderzoek worden  objectief de kale feiten onderzocht. Doordat er verschillende belangen waren die, vanuit verschillende partijen gezien, kunnen leiden dat er verschillende oorzaken als bewezen feiten naar voren komen. Dit is volledig afhankelijk van iemand zijn mening en belangen.
Het spreekwoord ‘gelijk hebben is 1, gelijk krijgen een ander’, is hier illustratief voor. Dezelfde feitelijke situaties kan heel verschillend worden geïnterpreteerd.

Het is mij wel duidelijk dat om de feiten te kunnen vinden je voldoende kennis, objectiviteit, een open mind, ervaring en tijd moet hebben. Bij het ontbreken van één van deze grootheden, kan je er faliekant naast zitten met de getrokken conclusies.

Bij het inventariseren van risico’s ga je op dezelfde manier te werk. Ook dan moet je aan de basisvoorwaarden voor incidentenonderzoek voldoen. Het grote verschil met incidentenonderzoek is, dat er nog geen incident is. En dat je dat graag zo wilt houden!

Want een ernstig incident levert altijd de verzuchting “had ik maar” op. Er blijft een stuk onvoorzien en ook een stuk onvoorstelbaar. Het blijft een inschatting die je vooraf maakt.

DEEL DIT

preventiemedewerker