News

Energielabel C verplichting bij wet geregeld

21 november 2018

De energielabelverplichting kantoren is 2 november in het Staatsblad gepubliceerd. Het is nu bij wet geregeld dat vanaf 1 januari 2023  kantoren met een energielabel lager dan C niet meer toegestaan is. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee.

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland schrijft dat de gemeenten de verplichting gaan handhaven.

“Als de labelplicht wordt overtreden, kan de gemeente kiezen voor een waarschuwing. De gebouweigenaar kan dan alsnog aan de verplichting te voldoen. Maar maatregelen kunnen strenger zijn. Denk aan een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.”

Eerder gaven we al aan dat de helft van de kantoorgebouwen nog niet aan deze verplichting voldoet. Uit recenter onderzoek van het Kadaster (in opdracht van Vastgoedmarkt) blijkt dat 44% van de Nederlandse kantorenvoorraad een label slechter dan C heeft (meting september 2018). Opvallend is dat vooral de overheid veel kantoren heeft met een energielabel slechter dan C.

Het verduurzamen van de panden kan veel geld kosten. Op dit moment kampt de bouw met een groot te kort aan vakmensen. De 44% komt overeen met 34.6 miljoen vierkante meter te verduurzamen kantoorruimte. Met het enorme aantal kantoorpanden dat nog gerenoveerd moet worden, loopt dit te kort alleen maar op, met vertragingen en hogere prijzen tot gevolg.

De cursus Energielabel C voor gebouwen behandelt alle belangrijke aspecten van energiebesparing en verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen.

DEEL DIT

energielabel c

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.