News

Energielabel C verplichting molensteen om de nek van huurder en verhuurders

15 mei 2020

Onderdeel van de energietransitie in ons land is dat per 1 januari 2023 alle kantoorpanden (groter dan 100 m2) over minimaal energielabel C moeten beschikken. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit. Naar schatting voldoet op dit moment meer dan de helft van alle kantoorgebouwen in Nederland niet aan de minimumeis van energielabel C. Het merendeel daarvan heeft nog geen energielabel. De energielabel C verplichting wordt een molensteen om de nek van huurder en verhuurders. zo stellen  advocaten- en notarissenkantoor Ploum, AREA Occupier Solutions en Facilicom Energiemanagement.  

Energielabel C of hoger houdt in dat de kantoren een Energie Index van 1,3 of beter moeten hebben. Nieuwere gebouwen voldoen meestal al aan deze eis. Voor nieuwbouw gelden namelijk al strengere eisen. Deze verplichting zorgt ervoor dat ook bestaande gebouwen beter gaan presteren op energiegebied. Wordt er niet aan de verplichting voldaan, dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden.

Voor de bouwsector wordt de komende twee jaar een krimp van 15 procent verwacht door de coronacrisis. Bovendien hebben getroffen ondernemers straks andere prioriteiten dan het upgraden van hun pand. Om marktpartijen te begeleiden richting label C zijn advocaten- en notarissenkantoor Ploum, AREA Occupier Solutions en Facilicom Energiemanagement een samenwerkingsverband aangegaan en hebben zij www.checkjelabel.nl gelanceerd.

Indien een conservatieve schatting van de ontbrekende labels wordt gemaakt, dan moet in totaal 29,7 miljoen m2 worden verduurzaamd en dat is 8,5 miljoen m2 per jaar. Dat is een zéér forse opgave. Als daar in de komende periode geen grote stappen worden gezet kan dat verhuurders hun huurders kosten en huurders hun pand. Afhankelijk van wat er nog allemaal moet gebeuren in een pand, begint de tijd dus te dringen om in te grijpen. Een renovatie of verbouwing kan immers behoorlijk tijdrovend zijn.

‘In de markt is er nog veel onduidelijkheid over. Ook het bewustzijn ontbreekt hoe urgent het eigenlijk is en wat de juridische consequenties zijn als het eenmaal 1 januari 2023 is’, zegt vastgoedadvocaat Anton van den Heuvel van Ploum.

De cursus Energielabel C voor gebouwen is een praktische introductie in het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. De cursus is bedoeld voor professionals betrokken bij de exploitatie, het beheer en het gebruik van kantoorgebouwen. Dit kunnen vastgoedmanagers, gebouwbeheerders, energie- en milieucoördinatoren of verantwoordelijke medewerkers voor facilitaire  of financiële zaken zijn.

In deze cursus krijgt u een actueel inzicht in het energieverbruik, het verbruiksprofiel en het opsporen van mogelijkheden voor energiebesparing. Wat kosten verbeteringen per labelstap? Welke energiebesparende maatregelen zijn van invloed op uw energielabel? Welke subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er? Na afloop bent u in staat om de volgende dag te starten met een stappenplan op weg naar label C.

Wilt u zélf uw energielabel kunnen vaststellen? Volg dan de opleiding EP-U/B.

Bron: FacilicomSolutions, checkjelabel.nl
DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.