News

Energielabel Nieuwbouw Utiliteitsbouw per 1 juli 2014 verplicht

1 oktober 2015

Met ingang van 1 juli 2014 is het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw verplicht. De Staatscourant publiceerde recentelijk de gewijzigde regeling Energieprestatie Gebouwen. Hierin staat beschreven hoe de wet- en regelgeving rond het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw op 1 juli 2014 in werking treedt.

Het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 wordt ongewijzigd ingevoerd. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van de verplichte oplevertoets.

De regeling beschrijft hoe het energielabel bepaald wordt en hoe het energielabelcertificaat eruit ziet. Met deze systematiek kan zowel bestaande bouw als nieuwbouw utiliteitsbouw van een energielabel worden voorzien en met elkaar vergeleken worden.

Voor nieuwbouw en vergaande renovatie zijn de energielabelklassen B tot en met A++++ beschikbaar. Hierbij dient het ISSO-opnameprotocol 75.1 (vastgesteld op 12 september 2013) te worden toegepast. Dit wordt de energielabelklasse gedetailleerde methodiek genoemd.

Voor bestaande utiliteitsbouw wordt het ISSO-opnameprotocol voor bestaande bouw toegepast. Hiervoor is een energielabel G tot en met A beschikbaar. Dit wordt de energielabelklasse basismethodiek genoemd. Bestaande utiliteitsgebouwen kunnen gebruik maken van de gedetailleerde methodiek als zij op basis van de basismethodiek een energielabelklasse A hebben.

Op het energielabel certificaat wordt behalve de energielabelklasse ook het standaard (gebouw-gebonden) energiegebruik per vierkante meter vermeld, zowel in megajoules als uitgesplitst in elektriciteit, gas en warmte.

Wilt u het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw verstrekken? Zorg dan dat u bent opgeleid tot EPN adviseur nieuwbouw utiliteitsbouw.

Publicatie van de Staatscourant

Bron: lente-akkoord.nl

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.