News

Energietransitie vereist krachtig beleid overheid

15 oktober 2015

Woningen, kantoren en andere gebouwen worden energiezuiniger, maar het gaat niet snel genoeg. Gaan we in het huidige tempo verder, dan haalt Nederland de doelstellingen niet die in het Nationaal Energieakkoord zijn afgesproken. Om de energietransitie financieel haalbaar en aantrekkelijk te maken, hebben we krachtig en helder overheidsbeleid nodig, stelt brancheorganisatie Uneto-VNI.

De Nationale Energie Verkenning 2015 laat er geen misverstand over bestaan: de verduurzaming van Nederland gaat te langzaam. De doelstellingen voor 2020, die in het Nationaal Energieakkoord zijn vastgelegd, dreigen uit het zicht te verdwijnen. Steeds meer installatiebedrijven zetten in op innovatie en in hun dienstverlening staan efficiënte en duurzame installaties centraal. Maar om woningen en gebouwen energiezuiniger te maken, zijn grote investeringen nodig en die blijven tot nu toe uit. Miljoenen woningen in de koopsector kunnen energiezuiniger worden, maar vooral bij de 1,35 miljoen woningen met energielabel E, F of G is veel winst te behalen. Enkele eenvoudige maatregelen zijn voldoende voor een flinke ‘labelsprong’. Helaas blijkt voor de meeste eigenaren de financiële drempel te hoog. Om huizenbezitters in beweging te krijgen, zijn voortvarende fiscale maatregelen nodig.

Uneto-VNI stelt voor om het energielabel van de woning belangrijker te maken. Het label is voor een eigenaar nu alleen interessant als hij of zij de woning verkoopt. Maar zouden woningverbeteringen die voor een groener energielabel zorgen eigenlijk niet direct voordeel moeten opleveren voor de huidige eigenaar? Een eenmalige korting op de inkomstenbelasting zou het een stuk aantrekkelijker maken om te investeren in een energiezuinige woning. Ook het aanbrengen van zonnepanelen of een warmtepomp kan op die manier relatief eenvoudig véél populairder worden. Uneto-VNI vindt daarnaast dat het onlangs geïntroduceerde energielabel voor verwarmingsproducten en -systemen meer aandacht verdient. Ook deze energielabels dragen bij aan het terugdringen van het energieverbruik.

De conclusies van de Nationale Energie Verkenning zijn hard, maar er is gelukkig niet alleen slecht nieuws. De installatiebranche heeft in de afgelopen jaren slimme renovatieconcepten ontwikkeld en effectief samengewerkt met gemeenten en met de bouwsector. Dankzij razendsnelle innovatie zijn nieuwe woningen vandaag al weer 50 procent energiezuiniger dan vijf jaar geleden. Veel gebouwen die nu worden opgeleverd zijn energieneutraal of leveren zelfs energie. Steeds meer woningbezitters en groepen bewoners wekken hun eigen energie op en distribueren die via een intelligent energienetwerk. Als het aan Uneto-VNI ligt, wordt decentrale energieopwekking de standaard. Maar vrijblijvend optimisme vanuit de overheid is niet genoeg om dat doel te bereiken. Gerichte fiscale maatregelen en een ruimer energiebesparingsfonds zouden een goede eerste stap vormen. Consequent stimulerend overheidsbeleid is onmisbaar, want de energietransitie is een zaak van lange adem.

Een duurzame gebouwde omgeving beperkt zich niet tot woningen. Ook in bedrijfsmatig vastgoed is veel energiebesparing mogelijk. De Wet milieubeheer verplicht gebouweigenaren tot energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Uneto-VNI stelt voor dat de rijksoverheid deze regelgeving toepast op haar eigen gebouwen. Vandaag nog. De besparing die dat zou opleveren, is net zo groot als het energieverbruik van een miljoen huishoudens. Nemen de gemeenten vervolgens ook nog eens de handhaving van de Wet milieubeheer bij bedrijfsgebouwen serieus, dan hebben we een derde van de totale besparingsdoelstelling voor 2020 voor elkaar.

De Nationale Energie Verkenning 2015 zou voor iedereen een signaal moeten zijn om kritisch naar de eigen prestaties te kijken. De installatiebranche doet dat ook. Nog meer dan voorheen zullen we inspelen op de behoeften van onze klanten aan energiebesparende producten en diensten. Naast de energieprestatiegarantie die in de markt verkrijgbaar is, voeren we op korte termijn een erkenningsregeling in voor duurzame aanbieders. Die geeft klanten meer inzicht in de kennis en kunde van de installateur, terwijl innovatieve, duurzaam werkende installateurs zich in de markt beter kunnen onderscheiden.

De Nationale Energie Verkenning 2015 is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Integendeel. Er is meer dan ooit aanleiding om op de ingeslagen weg verder te gaan en de maatregelen te nemen die daarbij horen. De installatiebranche staat te trappelen om gebouwen op grote schaal te verduurzamen. Installateurs hebben de kennis, de mensen en de ambitie om de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal te maken.

Bron: Cobouw

DEEL DIT

EPA opleiding Kader

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.