News

Energiezuinigheid ook in 2015 van belang voor woningprijs

1 oktober 2015

Ook het nieuwe definitieve energielabel laat, net als de voorganger, haar groene sporen na op de transacties op onze koopwoningmarkt. Een ongunstig G-label verlaagt de prijs met bijna 14 duizend euro, terwijl een gunstig A-label juist 7 duizend euro prijspremie oplevert, beiden ten opzichte van het gemiddelde D-label (zie het figuur 2 hieronder).

Sinds 1 januari 2015 zijn er ruim 17.000 woningstransacties onderzocht en de resultaten laten zien dat gunstige energielabels de transactieprijs verhogen. Het nieuwe label ging van start met een marktaandeel van bijna 60% van de Nederlandse kooptransacties, woningen met label worden gemiddeld 20 dagen eerder verkocht dan zonder.

Uiteraard kan het goede nieuws dat een woning zuinig te verwarmen is rekenen op een (kleine) prijspremie. Het label zorgt ervoor dat deze informatie voor de verkoop uit breed bekend wordt en dat is een belangrijke stap in de bewustwording ten aanzien van ons energieverbruik in de vastgoedmarkt,” zegt prof.dr. Dirk Brounen, de onderzoeksleider TIAS VastgoedLAB onderzoeken.

Deze effecten van het nieuwe label zijn milder dan voorgaande jaren. Het oude label, van voor 2015, ging gepaard met sterkere effecten in de verkoop. Zo werd een groen (A of B-label) gelabelde woning verkocht tegen een prijspremie van 2.4% (versus 1.2% sinds 2015) en verliep de verkoop van een woning voorzien van het oude groene label 82 dagen (versus 20 dagen sinds 2015) sneller dan niet-gelabelde woningen (zie de figuren 3 en 4).

“De diepte van de informatie uit het oude label kon rekenen op meer waardering” aldus Brounen. “Maar belangrijk om hierbij op te merken is het verschil in marktaandeel. Waar het oude label in nog geen 17% van de verkopen aanwezig was bij het sluiten van de koopovereenkomst, is dat in het geval van het nieuwe definitieve label ruim verdriedubbeld tot bijna 60% (zie figuur 1). Met andere woorden, het nieuwe label heeft wellicht een kleinere groene prikkel, maar wel op een veel groter deel van de woningmarkt”. Bovendien laat ook het nieuwe label zien dat consumenten zowel de zeer gunstige als zeer ongunstige labels in de prijs meewegen.

figuur 1: marktaandeel gelabelde transacties sinds 2008 figuur 2: prijs-effect per labelcategorie     1e kwartaal 2015
figuur 3: effect van groen (A en B) energielabel op verkooptijd figuur 4: effect van groen (A en B-labels) energielabel op prijs

Over het onderzoek: De onderzoekers volgen de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt op kwartaalbasis en beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabel informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De prijseffecten worden bestudeerd op basis van een gevalideerd onderzoekmodel zoals beschreven in “On the economics of energy labels in the housing market” van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management 2011.

Bron: tias.eu

Meer informatie over EPA advies

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.