News

EPC in 2015 toch naar 0,4 voor woningbouw

1 oktober 2014

De EPC voor nieuwbouw wordt per 2015 toch aangescherpt naar 0,4. De aanscherping geldt alleen voor woningbouw. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft recentelijk met dat voorstel ingestemd.

In de afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van BZK en Agentschap NL een studie uitgevoerd naar de voorgenomen aanscherping van de EPC-waarden voor woningbouw (van 0,6 naar 0,4) en utiliteitsbouw met ingang van 2015.

Uitgangspunt voor aanscherping van de EPC is tot nu toe geweest dat deze kosteneffectief zou moeten kunnen plaatsvinden (dus dat de energiewinst opweegt tegen de extra bouwkosten). Uit het rapport blijkt dat op projectniveau de voorgenomen EPC-aanscherpingen niet kostenneutraal zijn. Van de investeringen bij woningen worden 1/3 tot 2/3 terugverdiend in de beschouwingsperiode van 30 jaar.

Op basis van het onderzoek naar de meerkosten van de aanscherping van de EPC en mede op aanraden van de NEPROM heeft minister Blok begin december de Tweede Kamer laten weten dat hij de EPC nog niet in 2015 wil aanscherpen.

Op 18 december werd dit onderwerp in de Tweede Kamer besproken. SP en PvdA hebben een motie ingediend waarin de minister werd gevraagd om aan de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de EPC aanscherping vast te houden. De minister heeft die motie afgeraden, toch is de motie aangenomen. BZK heeft laten weten dat de minister voornemens is om de motie uit te voeren. Dit betekent dat voor woningbouw de EPC per 2015 toch wordt aangescherpt van 0,6 naar 0,4. De motie rept niet over andere bouwwerken.

Bron: lente-akkoord.nl
rapport Aanscherping EPC 2015

Ga naar epa advies, epa adviseur worden

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.