News

Er moeten meer maatregelen genomen worden om PSA te voorkomen

30 november 2017

In de periode maart 2016 – augustus 2017 heeft de Inspectie SZW controles gehouden, bij incasssobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisatie en gerechten. Van deze vier sectoren is bekend dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van pesten, agressie en geweld. Hieruit is gebleken dat er meer aandacht van werkgevers nodig is om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit beeld is indicatief en niet representatief voor de gehele sector.

De controles richtten zicht op het al dan niet nemen van voldoende maatregelen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen. Er werden zo’n 345 overtredingen geconstateerd bij zo’n 70 controles. 80% van de organisaties had één of meerdere overtredingen.

De Inspectie SZW is in gesprek met de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. Zij gaan aan de slag om hun leden te ondersteunen bij een betere aanpak van PSA. Organisaties waar een overtreding is geconstateerd kunnen een herinspectie verwachten.

De Inspectie is ook in gesprek met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiedeskundigen om hen te activeren meer werk te maken van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting.

DEEL DIT

inspectie-szw