News

Er ontstaan veel nieuwe kansen in de markt, hoe spring je daar als adviseur op in?

29 juli 2019

In de huidige markt volgen wijzigingen elkaar in rap tempo op. Het nieuwe klimaatakkoord, de nieuwe rekenmethodiek; de NTA 8800, het vervallen van de VEL, het invoeren van de informatieplicht energiebesparende maatregelen, de lijst is indrukwekkend. De voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels noemt de klimaattransitie “de meest ingrijpende verandering van na de Tweede Wereldoorlog”. Als adviseur in dit vakgebied is het een behoorlijke taak geworden om alle wijzigingen op te volgen zodat je je werk nog goed kunt uitvoeren. Je zou hierdoor haast het goede nieuws over het hoofd zien; er ontstaan ook nieuwe kansen! Niet alleen voor EPA-W/U adviseurs, maar ook voor adviseurs werkzaam in de hypotheek-, financiële- of energiemarkt.

De informatieplicht voor ondernemers

Eerder berichtten wij al dat bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verplicht zijn, vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer, om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

Maar nu blijkt uit het jaarlijkse mkb-duurzaamheidsonderzoek van energiebedrijf Essent echter dat ondernemers te weinig bekend zijn met deze informatieplicht. Het onderzoek richtte zich op verduurzaming van het energieverbruik in het mkb op het gebied van kennis, houding en gedrag.

“Het onderzoek laat zien dat de wil om te verduurzamen er absoluut is bij mkb-ondernemers”, licht marketeer MKB Joep Hilbink van Essent toe. “Negen op de tien ondernemers heeft al één of meer maatregelen getroffen en 39 procent van de respondenten verwacht binnen drie jaar opnieuw te investeren in verduurzaming. Dat is positief. Maar veel ondernemers ervaren barrières en de onderliggende oorzaak daarvan is vaak een gebrek aan kennis. Kennis over wat de milieuwetgeving inhoudt, welke verplichtingen voor hun bedrijf van toepassing zijn, maar ook voor welke subsidies ze in aanmerking komen.”

Deze uitspraak laat zien dat de markt vraagt om ondersteuning bij het samenstellen van energiebesparende maatregelen. Door het MKB met een gericht aanbod te benaderen, kan deze enorme vraag worden ingevuld. Een uitgelezen kans voor adviseurs met kennis over energiebesparing.

Stimulerende hypotheekadviseurs

Een andere interessante ontwikkeling is er voor hypotheekadviseurs, nu ook zij een rol toebedeeld krijgen in de overgang naar schonere energievormen. In het klimaatakkoord staat hierover onder andere het volgende geschreven:

De partijen in de keten stimuleren kopers en woningeigenaren in een zo vroeg mogelijk stadium om tot verduurzaming over te gaan. Hypotheekadviseurs wijzen in hypotheekadviezen op de mogelijkheden voor financiering van verduurzamingsmaatregelen.

Er zijn diverse nieuwe regelingen om een energieke hypotheek af te sluiten, afhankelijk van de reeds getroffen verduurzamingsmaatregelen, of de geplande maatregelen.

Maar hoe ga je als hypotheek adviseur dit gesprek met de klant aan wanneer je geen of onvoldoende kennis hebt van de energetische werking van een gebouw? Bij Kader zagen we deze behoefte in de markt en hebben we een training ontwikkeld specifiek voor financiële adviseurs. Hierin behandelen we onder andere:

  • de energetische werking van een gebouw
  • de methodiek achter het tot stand komen van een energielabel
  • bouwkundige en technische aspecten worden op een laagdrempelige manier besproken
  • de verschillende energiebesparende maatregelen en hun voordelen, bijvoorbeeld het gevolg voor de maandelijkse lasten

Na het volgen van deze training is de financieel adviseur beter in staat om verduurzaming bespreekbaar te maken tijdens het adviesgesprek en om producten rondom duurzaamheid aan te bieden.

De ‘Duurzaamheidstraining – EPA-W voor de Financieel Adviseur’ hebben we dit jaar voor het eerst incompany gegeven bij de Rabobank en werd zeer goed ontvangen. In november bieden we hem daarom ook klassikaal aan, de inschrijvingen daarvoor zijn nu geopend.

Aan de slag

Naast deze twee ontwikkelingen ontstaan er nog meer kansen. De scope van de opnameprotocollen verbreedt, waardoor in een eerder stadium van de bouw al een adviseur ingeschakeld moet worden. Ook door de nieuwe woningwet is er meer vraag naar professionele input. En uiteraard biedt het vervallen van het Vereenvoudigd Energielabel ook een legio aan kansen.

Als adviseur kun je nu al van start, door de (nieuwe) richting te bepalen, te zorgen dat je de juiste kennis in huis hebt, en alvast met de juiste partijen in gesprek te gaan.

 

Bronnen: Artikel Energieke hypotheek, Artikel Energiebesparing MKB, Artikel Ed Nijpels
DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.