News

Ernstige ongevallen door bewegende delen van machines

11 september 2020

Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen in Nederland vindt plaats door bewegende delen van machines. Hoewel vrij veel bekend is over dit soort ongevallen, blijven ze ieder jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. Vaak gaat er iets mis met de afscherming van bewegende delen van de machine. In het onderzoek heeft het RIVM gekeken naar de omstandigheden waaronder de ongevallen gebeurden. Hoe kwamen de mensen in contact met bewegende delen van machines? Er zijn 100 ernstige ongevallen geanalyseerd. 

Letsel

De gevolgen van ongevallen met de bewegende onderdelen van machines kunnen zeer ernstig zijn. Vaak leidt het tot blijvend letsel bij het slachtoffer. In 68 van de 100 ongevallen was dit het geval. De meeste ongevallen gebeuren tijdens het bedienen van een machine (62x). Het gaat dan bijvoorbeeld om het invoeren, bijstellen, weghalen en opstarten van de machine. Ook lopen medewerkers letsel op bij het losmaken of deblokkeren van een machine, de schoonmaak of het onderhoud.

Afscherming

Bij 61 ongevallen had de machine normaal gesproken wel een afscherming. Bij 39 ongevallen waren de bewegende delen van de machine niet specifiek afgeschermd. In de onderzochte ongevallen blijkt opvallend vaak dat er op de machine oorspronkelijk wel een afscherming zat, maar dat deze langdurig was weggehaald. Dit was het geval in 21 van de 100 onderzochte ongevallen. Verder gebeurt het ook dat de afscherming niet goed is ingesteld of kapot is of dat medewerkers om de afscherming heen werken. Als u uw machine aanpast, verandert u het oorspronkelijke ontwerp van de fabrikant. Mag dat zomaar?

Er waren 39 ongevallen waarbij de bewegende delen van de machine niet waren afgeschermd. Daarbij speelt een aantal factoren een rol. Men is er in het ontwerp van de machine vanuit gegaan dat een medewerker niet in de buurt van de bewegende delen van de machine komt. Daar was sprake van in 21 van de 100 onderzochte ongevallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘het schoonmaken van een draaiende transportband.
Verder zijn er ongevallen waarbij er sprake was van slechte of verouderde machines of om machines waarbij het niet mogelijk lijkt om een afscherming te plaatsen zonder verlies van functie.

Machineveiligheid

Er is steeds meer aandacht voor machineveiligheid. Zo organiseert het platform Zero Accidents van 14 tot en met 18 september 2020 bijvoorbeeld de tweede Veilig op 1-week in de agrarische en groene sector. Het centrale thema dit jaar is: veilig werken met machines.

5x beter zet zich in voor veilig en gezond werken in de metaalbewerking en metaalelektro. Zij lanceerden eerder al een verbetercheck, waardoor je er achter komt of werkplekken voldoen aan de eisen op het gebied van machineveiligheid.

Verbeter de Machineveiligheid

Ongevallen met machines hebben vaak grote gevolgen. Ze veroorzaken regelmatig blijvend letsel. Bij het werken met machines lopen werknemers dagelijks risico. Het is belangrijk om inzicht te hebben in wettelijke eisen omtrent machineveiligheid en een gedegen risicobeoordeling uit te kunnen voeren. Na de cursus Machineveiligheid weet u alles over de machinerichtlijn, het toepassen van normen en wet- en regelgeving.

 

De cursus CE markering biedt op praktische wijze duidelijkheid en inzicht in deze Europese wet- en regelgeving. Deze cursus geeft inzicht in alle wet- en regelgeving rond  machineveiligheid, de eisen van de Machinerichtlijn, het aanbrengen van een CE markering en het opstellen van een Technisch Constructie Dossier.

Bron: lerenvoorveiligheid.nl, RIVM, Stigas, 5xbeter
DEEL DIT