News

Examen EPA-W gaat per 1 januari 2017 op een aantal punten wijzigen

14 november 2016

De examencommissie EPA is druk met de voorbereiding en invoering van een aantal wijzigingen in de EPA-W examens. Hieronder worden de wijzigingen beschreven:

1. De meerkeuzevragen van onderdeel 1 van het EPA-W examen worden na 1 januari 2017 niet meer centraal door CITO afgenomen. Het onderdeel meerkeuzevragen wordt vanaf die datum digitaal afgenomen in een van de diverse testcentra in het land. U kunt zich voor deze toets inschrijven via een online boekingssysteem waarbij u zelf een testlocatie, een datum en tijdstip kiest, zie website van CITO (binnenkort). Na de inschrijving ontvangt u een e-mail met uw aanmeldingsgegevens. Het afnemen van de meerkeuzevragen verloopt dan op dezelfde manier als de meerkeuze toets voor de EPA-U examens.

2. De casus die ook onderdeel is van het EPA-examen wordt aangepast naar meerkeuzevragen. Deze meerkeuzevragen staan los van het bij punt 1 genoemde onderdeel. U krijgt tekeningen en foto’s van meerdere woningen. Op basis van deze tekeningen en foto’s wordt aan u gevraagd om de juiste antwoorden aan te geven. Deze wijze van examineren maakt het mogelijk om de tijd benodigd voor het nakijken van de casussen te bekorten. De casussen in meerkeuzevraag vorm zullen in eerste instantie nog wel centraal worden afgenomen. De examencommissie gaat nog na of deze examens ook digitaal kunnen worden afgenomen. Het betreft een openboek examen. De kandidaten mogen het opnameprotocol zoals dat beschreven staat in de ISSO 82.1 meenemen naar het examen. Een voorbeeldexamen van de casus (nieuwe stijl), is na het laatste examen EPA-W van dit jaar (28 november 2016) op de website van CITO te vinden.

3. Het examen van onderdeel 2 (softwaretoets) blijft ongewijzigd dit zal, net als nu, centraal worden afgenomen. Alle examendata en prijzen van examens vindt u op de website van CITO.

Cursisten die recent bij Kader de EPA-W opleiding hebben gevolgd worden nader geïnformeerd over de wijzigingen.

Onze EPA opleidingen zijn altijd actueel en de EPA-W opleiding is afgestemd op de wijzigingen.

Bron: CITO

DEEL DIT

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.