News

Financiële wereld mengt zich in energietransitie

17 januari 2019

De financiële wereld gaat zich mengen in de energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, zullen investeringen nodig zijn. Hier ligt een rol voor financiële instellingen. Zij hebben indirect invloed op de energietransitie. Ze zijn de brug tussen particuliere huizenbezitters en bedrijven en de verduurzaming.

Bas Bakker, sector bankier energie bij de Rabobank, zegt tegen Duurzaambedrijfsleven.nl: “Wij kunnen als bank zelf niet echt vergroenen. Wij moeten dat echt samen met onze klanten en andere partijen doen”, aldus Bakker.

Financiële instellingen zijn zich er steeds meer van bewust dat zij partijen kunnen helpen en motiveren bij het toepassen van verduurzamende maatregelen.

Er zijn in de markt verschillende initiatieven opgezet, zoals:
• Het koppelen van het rentepercentage aan duurzaamheidsprestaties;
• Samenwerkingen tussen financiële instellingen en bureaus welke advies geven op het gebied van verduurzamende maatregelen;
• Gebouw-gebonden financiering. Dit houdt in dat er een lening afgesloten kan worden voor verduurzamende maatregelen. Deze lening is gekoppeld aan het vastgoed, de vastgoedeigenaar gaat niet zelf de lening aan. Als de eigenaar de woning verkoopt, gaat de betalingsverplichting over op de volgende eigenaar.
• Financieren van hernieuwbare energie.

DEEL DIT

financiele instellingen - energietransitie

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.