News

FNV onderzoek: Driekwart werkenden vindt dat werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt

17 mei 2021

Driekwart van de werkenden vindt dat hun werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt of oplost. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau KLB heeft uitgevoerd in opdracht van FNV onder ruim 5.600 werkenden. 

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat grote groepen werkenden in Nederland met name last hebben van werkdruk, klimaat op het werk (hitte, kou en tocht) en lichamelijk belasting. Zij vinden dat deze arbeidsrisico’s onvoldoende worden aangepakt door hun werkgever.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan onder andere ontstaan door werkdruk, agressie of ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie op het werk. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Alle werkgevers zijn conform de Arbeidsomstandighedenwet wettelijk verplicht om PSA aan te pakken⁴.

Uit het onderzoek dat FNV liet uitvoeren blijkt dat één op de vijf werkenden zware emotionele belasting op het werk als probleem ervaart. Eenzelfde aantal heeft last van ongewenst gedrag op het werk. Eerder schreef Wendy Franken, jurist en vertrouwenspersoon al het artikel ‘De vertrouwenspersoon en (verlaging van) Psychosociale Arbeidsbelasting.’

Blootstelling Gevaarlijke stoffen

Elke dag een machine schoonmaken, plank zagen, muurtje verven of een zak betonmortel omkiepen. Het lijken onschuldige handelingen, maar op de lange termijn zijn ze slecht voor de gezondheid. Die gevolgen merkt de uitvoerder echter pas wanneer het al te laat is. Een blootstellingsonderzoek kan dit helpen voorkomen.

Bij een derde van de respondenten is blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun bedrijf een reëel arbeidsrisco. Van hen zegt 27% dat dit daadwerkelijk een probleem is dat moet worden aangepakt, omdat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen. Dit sluit aan bij eerdere onderzoeksbevindingen (Hoorweg en Middelveld, 2017)[1] op het gebied van beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen, komt bij bedrijven preventief handelen slecht van de grond.

Maar wat is een blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen precies?

Corona

Tijdens de uitvoering van het onderzoek overspoelde de tweede coronagolf Nederland. Logischerwijs brengt de enquête daardoor ook de gevolgen van COVID-19 als arbeidsrisico in beeld en de doorwerking daarvan in andere arbeidsrisico’s. En die blijken ingrijpend te zijn. Zo staat corona bovenaan de lijst van spontaan door respondenten genoemde risicofactoren op het werk.

Aandacht voor risico’s op het werk

Kitty Jon, Vicevoorzitter FNV noemt de invloed van de coronacrisis op de aandacht voor risico’s op het werk. “Het is goed dat er nu brede aandacht is voor risico’s op het werk. Het is jammer dat er een pandemie voor nodig was. Onacceptabel is dat de verregaande concrete stappen die nodig zijn om de risico’s op de werkvloer te keren vooralsnog uitblijven. Want arbeidsomstandigheden staan al veel langer onder druk. Intensivering, flexibilisering en technologisering hebben invloed op de aard van het werk. Het raakt de gezondheid en veiligheid van werkenden. Zij moeten steeds meer en sneller werken en hebben tegelijkertijd minder grip op hun werk. Zo blijkt dat veel mensen aan niet één, maar meerdere arbeidsrisico’s blootstaan. Bovendien worden de risico’s onvoldoende aangepakt. En dat is zeer kwalijk, want werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen.”

Bron: FNV – driekwart werkenden vindt dat werkgever arbeidsrisico’s onvoldoende aanpakt

[1] Hoorweg, E. en M. Middelveld (2017): Wettelijk kader in de praktijk: praktijkbeeld van de omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s. Cap Gemini Consulting.

DEEL DIT