News

Forse daling ongevallen in de metaalsector

23 juni 2016

Op 20 juni keken de brancheverenigingen en vakbonden uit de metaalsectoren met 400 gasten uit het hele land terug op 10 jaar gezamenlijk investeren in veilig en gezond werken. Met André Kuipers als hoofdspreker werd de nieuwe arbocatalogus Tijdelijk werken op hoogte gelanceerd. De Inspectie SZW greep de gelegenheid aan om aan te kondigen, dat de inzet van 5xbeter voor veilig en gezond werken rendeert: het aantal ongevallen in de metaal is sinds 2009 fors afgenomen.

Inspectie SZW: metaal staat er beter op

5xbeter keek niet alleen vooruit, maar blikte ook terug. De zeven Verbetercoaches deden verslag van de kentering die ze in de afgelopen tien jaar hebben gezien in bedrijven. Er is niet alleen meer aandacht voor specifieke risico’s gekomen, veilig en gezond werken is steeds centraler komen te staan in de manier waarop bedrijven hun werkprocessen inrichten. En er wordt steeds meer mét, in plaats van over medewerkers gepraat als het over veilig en gezond werken gaat. De Inspectie SZW bevestigt het positieve beeld van de Verbetercoaches. Anja van Vlerken, landelijk projectleider Metaal, meldt dat uit een nog te publiceren rapportage blijkt dat het aantal ongevallen in de metaalsectoren sinds 2009 fors is gedaald. Ze noemt 5xbeter als een van de stuwende krachten achter deze verandering en de samenwerking tussen Inspectie en sociale partners is daarbij essentieel.

DEEL DIT

metaal - ongevallen