News

Fysiek werk is géén gezonde work-out  

1 oktober 2019

Dat lichaamsbeweging goed is voor je gezondheid is inmiddels algemeen bekend. Mensen die een fysieke inspanning op het werk leveren zouden wat dat betreft dus voldoende lichaamsbeweging krijgen met positieve gevolgen voor hun gezondheid. De gezondheidsparadox is echter dat beweging op het werk niet leidt tot een betere gezondheid. Fysieke activiteit tijdens de vrije tijd daarentegen bevordert de gezondheid en vermindert lichamelijke klachten, ziekteverzuim en vroegtijdig overlijden wél. Waarom dit zo is leggen we in dit artikel uit.

De paradox

Werknemers die bijvoorbeeld in de bouw of in de zorg werken bewegen praktisch de gehele dag. Je zou kunnen concluderen dat deze mensen voldoende fysiek actief zijn en dat dit tot positieve gevolgen voor hun gezondheid leidt. Uit onderzoek blijkt dat deze vlieger helaas niet altijd opgaat. Uit een meta-analyse van 24 studies met totaal 288.264 proefpersonen bleek er juist een verband te bestaan tussen hoog-intensieve lichamelijke activiteit op het werk en een voortijdige dood. Het onderzoek toont aan dat zware fysieke arbeid het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, ook nadat de invloed van roken en alcoholconsumptie werd uitgesloten. Dat lichamelijke inspanning op het werk een ander effect heeft dan in je vrije tijd, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de activiteiten op de werkvloer vaak langdurig belastend zijn. Dat kan leiden tot een chronisch verhoogde bloeddruk en hartslag.

De factor: conditie

Een belangrijke beïnvloedende factor die tijdens het onderzoek aan het licht kwam is conditie. Een slechte fysieke conditie verhoogt het risico op hartziekte of vroegtijdige sterfte, ook in de groep met een fysiek zwaar belastende baan. Weinig lichaamsbeweging in de vrije tijd blijkt zowel voor werknemers met een zware job als voor mensen met een zittend beroep een gezondheidsrisico.

De factor: variatie

Een ander verschil in fysieke activiteiten tijdens het werk en in de vrije tijd is variatie. Fysieke activiteiten in de vrije tijd zijn doorgaans dynamisch en gevarieerd met voldoende rustperiodes en herstel. Tijdens het werk zijn activiteiten meer monotoon en statisch, vaak zonder voldoende herstel en rust. Om een gezondheidseffect van beweging te ervaren blijkt afwisseling, ook wel variatie, het sleutelwoord te zijn.

De oplossing: bewegen in vrije tijd

Zware belastende arbeid, zoals zware gewichten heffen, veel met de armen en schouders bewegen, verhoogt de bloeddruk. Daarentegen verlagen inspanningen tijdens de vrije tijd, zoals wandelen en fietsen, de bloeddruk. Mensen met zware fysieke jobs zijn evenzeer gebaat bij voldoende beweging in de vrije tijd als mensen met een zittend beroep. Advies om regelmatig te bewegen staat los van de arbeid die men verricht. Zo kunnen de positieve effecten van de ene soort beweging (wandelen, fietsen) de negatieve effecten van de andere soort (gewichten heffen, veel met armen en schouders bewegen) opheffen.

Bronnen:

Tijdschrift voor Geneeskunde

Researchgate.net

DEEL DIT