News

Boetes voor werknemers bij het niet naleven van arboregels

7 maart 2016

Uw werkgever kan maatregelen nemen als u de veiligheidsmaatregelen niet opvolgt. Hij kan u bijvoorbeeld een boete opleggen of tijdelijk schorsen. Daarnaast kunnen u en uw werkgever een boete van de Inspectie SZW krijgen.

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig kunt werken, bijvoorbeeld door beschermingsmiddelen zoals bouwhelmen aan te schaffen. Hij zorgt ook voor voorlichting over hoe u veilig kunt werken.
Uw werkgever kan een sanctiereglement opstellen. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat u een boete krijgt als u zich niet aan de veiligheidsregels houdt.

Het kan zijn dat u de beschermingsmiddelen die uw werkgever beschikbaar stelt niet gebruikt. Bijvoorbeeld omdat uw helm niet prettig zit. Of omdat u denkt dat uw werk langzaam gaat als u het op de veilige manier doet. Bespreek dit met uw werkgever en zoek samen een oplossing.

Zowel u als uw werkgever kunnen een boete krijgen als de arboregels niet worden nageleefd. Want u bent samen verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het werk.

U kunt ook als werknemer een boete krijgen als u de Arbowet overtreedt. Bijvoorbeeld als u verplichte beschermende middelen zoals veiligheidshandschoenen of een veiligheidsbril niet gebruikt. Bij een controle van de Inspectie SZW zal een inspecteur u zo nodig horen. Uw verklaring neemt hij in zijn rapport op. U krijgt een brief met een beschrijving van de overtreding en de boete die u daarvoor krijgt. U heeft 2 weken om hierop te reageren. De Inspectie SZW houdt rekening met uw reactie bij de uiteindelijke beslissing.

De Inspectie SZW kan uw werkgever een boete opleggen als hij de Arbowet of de Arbeidstijdenwet overtreedt. Uw werkgever kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking. Als de inspecteur merkt dat uw werkgever een misdrijf begaat, kan hij ook een proces-verbaal opmaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u laat doorwerken nadat de inspecteur het werk heeft stilgelegd. Als er kinderen jonger dan 12 jaar aan het werk zijn, maakt de inspecteur ook proces-verbaal op.

Bedrijven en instellingen krijgen onaangekondigd bezoek van de Inspectie SZW. Zo controleert de inspectie of een bedrijf of instelling zich aan de Arbowet houdt. Als de inspecteur overtredingen ziet, kan hij strafmaatregelen opleggen. De inspecteur spreekt meteen af wanneer de overtreding(en) moet(en) zijn opgeheven.

Bron: Rijksoverheid.nl

Is een opleiding binnen veiligheid & arbo iets voor u?

DEEL DIT