News

Gebouwde omgeving bespaarde in 2017 minder dan in 2016

14 januari 2019

De energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw is in 2017 kleiner dan in 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving, die RVO.nl jaarlijks uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De energiebesparing in de totale gebouwde omgeving in 2017 is 11,8 petejoule (PJ).

Energielabel

Eind 2016 werd bekend dat kantoorgebouwen vanaf 100m2 per 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Er is een opvallende groei te zien in het aantal energielabels. Binnen de utiliteitsbouw is het aantal energielabels met 50% toegenomen. Ook stellen banken steeds meer eisen rondom duurzaamheid.

Energiebesparende maatregelen

De energiebesparende maatregelen die in 2017 het meest zijn getroffen door huishouden zijn:
• Isolatie
• HR-glas
• Ketelvervanging.
Ook is er een sterke groei te zien in de aanschaf van zonnepanelen, vooral door huishoudens.

Daling energiebesparing

De totale energiebesparing in de gebouwde omgeving is dus gezakt. De daling geldt vooral binnen de koopsector. Veel woningeigenaren geven aan dat de gewenste energiebesparende maatregelen al zijn getroffen (in eerdere jaren). Duurdere en meer structurele maatregelen gaan zij uit de weg.

Bron: RVO.nl
DEEL DIT

EPA - Energiebesparing - Energielabel

Relevante links

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.