News

Gebrekkige taalkennis leidt tot ongevallen

15 juli 2019

Taal speelt vaker een rol bij ongevallen op het werk dan u misschien denkt. Volgens de Stichting van de Arbeid, het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers, wordt 5 tot 10% van de ongevallen op de werkvloer veroorzaakt door taalproblemen. Door gebrekkige taalkennis zijn werknemers onvoldoende in staat veiligheidsvoorschriften en instructies te begrijpen en daardoor worden voorschriften niet of niet op de juiste manier toegepast. Hierdoor ontstaan ongeveer 20.000 ongevallen per jaar. Soms met dodelijke afloop.

In de schoonmaak, bouw, industrie, productie, landbouw en horeca zijn de problemen het grootst, blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven. Daar is 34 tot 44% van de werknemers laaggeletterd. Dat is een probleem, omdat deze werknemers informatie minder goed begrijpen, waardoor ze minder productief zijn en meer fouten maken. Volgens de onderzoekers is er daarnaast sprake van een hoger ziekteverzuim door een slechtere gezondheid, stress en schaamte. Een ander belangrijk neveneffect is dat beter lezen zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Risico’s onderkennen en medewerkers trainen

Om ongelukken te voorkomen moeten werkgevers zich meer bewust zijn van de risico’s die slechte talenkennis met zich meebrengt. Het gaat dan niet alleen om de beheersing van het Nederlands door bijvoorbeeld buitenlandse medewerkers. Ook de kennis van andere talen speelt een rol bij het voorkomen van ongevallen. Bij gebruik van bijvoorbeeld een Amerikaanse gefabriceerde machine, is een goede kennis van het Engels nodig om foutmeldingen en storingen te kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen werkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. Zo zijn er ongetwijfeld talloze voorbeelden te noemen waar taal een grote rol speelt op de werkvloer. Door risico’s te onderkennen en medewerkers te trainen in het veilig omgaan met apparatuur en het leren van de benodigde taal, kan de kans op ongevallen verkleind worden.

Moedertaal en gebruik afbeeldingen

Een tweetal adviezen t.a.v. risicobeheersing van laaggeletterdheid die ook in onze MVK– en HVK opleidingen aan bod komen zijn:

  • Het is verstandig om veiligheidsinstructies en handleidingen in de moedertaal van de werknemers aan te bieden. Zo weet u zeker dat belangrijke informatie ook door de medewerkers wordt begrepen.
  • Het gebruik van afbeeldingen en pictogrammen kan zorgen voor een beter begrip van handelingen en procedures.

Bent u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd in andere adviezen t.a.v. risicobeheersing van bijvoorbeeld laaggeletterdheid? Neem vrijblijvend contact met ons op.

DEEL DIT

letters

Relevante links