News

Geluidsnormen van een airco en warmtepomp

6 november 2019

Het aantal meldingen van geluidsoverlast van buren, ergernis nummer 1 onder Nederlanders, is in drie jaar tijd met 10 procent toegenomen. Nederlanders klagen vooral over harde muziek in en om de woningen en over geluidsoverlast op het balkon. Maar ronkende airco’s en warmtepompen kunnen ook overlast veroorzaken. Nu het kouder wordt, moeten de warmtepompen harder werken en komt het voor dat deze zeer regelmatig aanslaan. Hoeveel geluid mogen deze apparaten eigenlijk maken?

Wat zegt de wet?

Het Bouwbesluit is duidelijk wanneer het om ventilatie gaat: voor aangrenzende percelen is het maximale karakteristiek installatie-geluidsniveau dat door een mechanisch ventilatiesysteem mag worden veroorzaakt in een verblijfsgebied 30 dB, bepaald volgens NEN 5077.

Voor een verblijfsruimte op hetzelfde perceel is die waarde ook ten hoogste 30 dB. Wanneer een airconditioningsysteem of warmtepompsysteem voor zowel ventilatie als koeling zorgt, moet het voldoen aan deze eis. (Bouwbesluit hoofdstuk 3, artikel 3.8 en 3.9)

Het direct door het apparaat veroorzaakte geluid is overigens niet het geluidsniveau waar het om gaat, het gaat om het in de verblijfsruimte of verblijfsgebied waargenomen geluidsniveau. Afhankelijk van de situatie (oude woningen of juist nieuwbouw) kan door de constructie een vermindering van het geluidsniveau worden gerealiseerd waardoor dit volgens het Bouwbesluit acceptabel is.

Echter, wanneer de ventilatie al op een andere manier geregeld is en de airconditioning alleen voor koeling bedoeld is, valt het apparaat buiten de kaders van het Bouwbesluit en hoeft niet aan de geluidsniveau-eis voldaan te worden.

Verschillende soorten geven verschillend geluid

Binnen de beschikbare soorten airconditioning en warmtepompen zitten veel verschillen. De airco die binnen wordt geplaatst met alleen een afvoer naar buiten, door het open raam of door een rooster, zal weinig overlast bezorgen. Deze soort is ook nooit omgevingsvergunning-plichtig en kan ook niet beschouwd worden als een ventilatiesysteem voor de woning.

Voor het type airconditioningsysteem met een buitenunit en één of meerdere binnen-units is, voor zover het de buitenunit betreft, vaak wel een omgevingsvergunning nodig. De buitenunit kan namelijk beschouwd worden als een uitbreiding van het volume van het gebouw. Dat geldt ook voor buitenunits van warmtepompsystemen.

Eén of meer binnen-units

Wanneer aan de buitenunit maar één binnen-unit is gekoppeld en dus maar één ruimte in de woning gekoeld wordt, is aannemelijk dat het geen systeem is voor de ventilatie van de woning. Wanneer het systeem meerdere binnen-units bevat, zou het ook als ventilatiesysteem voor de woning kunnen dienen en moet het daarmee wel aan de eis voor het maximale karakteristiek installatie-geluidsniveau van 30 dB voldoen.

Koelen en verwarmen

De buitenunit van een airconditioningsysteem dat kan koelen én verwarmen is technisch gezien een “mechanische voorziening voor warmteterugwinning”. Hiervoor wordt in het Bouwbesluit alleen een eis gesteld voor het geluidsniveau in verblijfsruimten op hetzelfde perceel, eveneens van maximaal 30 dB in de niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van de woning.

Warmtepomp geplaatst, en nu?

Wanneer na het plaatsen van de airconditioning unit of warmtepomp blijkt dat er wel geluidshinder is, kan de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) optreden, mits de APV hiervoor voldoende aanknopingspunten bevat. Dat is per gemeente verschillend. Buren kunnen ook civielrechtelijke stappen ondernemen op basis van het Burenrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarbij moet echter overlast aangetoond kunnen worden.

DEEL DIT