News

Gemeente Amsterdam koploper stimulerend advies

2 juli 2021

Amsterdam heeft het initiatief genomen om met hun inspecteurs bedrijven bewust te maken, enthousiasmeren en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Als toezichthouder op het activiteitenbesluit wet milieubeheer gaat de gemeente Amsterdam voornamelijk stimulerend te werk. De ondernemer dient zelf te letten op de te nemen maatregelen en moet inzien dat de maatregelen zich terugverdienen. Aan toezicht en handhaving is de taak om waar nodig handhavend op te treden.

Verbruikt een bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan is dat bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is bovendien de informatieplicht energiebesparing van kracht en dienen bedrijven op grond van het activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen te rapporteren, welke door het bedrijf zijn doorgevoerd. De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing per bedrijfstak zijn het uitgangspunt voor de rapportage en dienen te worden ingediend via het eLoket van RVO. Is er nog niet gerapporteerd? Dan kan de handhaver het bedrijf hierop wijzen.

Kader ontwikkelt een tweedaagse training Toezicht op Activiteitenbesluit Milieubeheer: informatieplicht en energiebesparingsplicht voor stadsdeel Centrum Amsterdam, voor de bedrijfstakken Hotels en restaurants, Onderwijs en Kantoren. De training geeft de deelnemer handvatten om bedrijven die onder deze verplichtingen vallen bewust te maken, te enthousiasmeren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De training is doorspekt met praktijkvoorbeelden, herkenningsfoto’s en praktijkervaringen.

Bent u ook op zoek naar een opleiding op maat? Onze opleidingsadviseurs helpen u graag!
Lies, Karin transp.
DEEL DIT

Gemeente Amsterdam

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.