News

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

3 oktober 2016

Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. Deze wijziging staan in het Staatsblad dat op 30 september is gepubliceerd.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:

  • De eis dat een deskundige een arbeidsovereenkomst moet hebben bij een arbodienst, is geschrapt (artikel 2.10, tweede lid Arbobesluit). Nu kan een arbodienst bijvoorbeeld ook een dienstverleningsovereenkomst sluiten met een arbodeskundige. De kwaliteit van de dienstverlening is niet afhankelijk van de vorm van de overeenkomsten, maar blijft verzekerd door de certificatie-eisen voor arbodiensten.
  • Mensen die duikarbeid verrichten moeten een duikcertificaat hebben en een arbeidsgezondheidskundig onderzoek hebben ondergaan (afdeling 5, hoofdstuk 6). Personen die een opleiding volgen gericht op het veilig ontsnappen vanuit een object onder water moeten ook aan die verplichtingen voldoen. In de praktijk blijken deze verplichtingen onnodig zwaar. In het aangepaste besluit is opgenomen dat de cursist van deze opleiding geen duikcertificaat moet halen en geen volledig arbeidsgezondheidskundig onderzoek hoeft te ondergaan, maar dat door middel van een longfunctieonderzoek kan worden bekeken of er geen verhoogd gezondheidsrisico is bij het volgen van de training.
  • Ook zelfstandigen en meewerkende werkgevers moeten zich aan de regels houden om gezond en veilig werken te garanderen (artikel 9.5). Het aantal nalevingsverplichtingen is verder uitgebreid. De bepalingen die met dit besluit ook op hen van toepassing zijn, gaan over het opstellen van een werkplan, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het verwijderen van asbest (artikel 4.48 en 4.50) en de keuze van arbeidsmiddelen (artikel 7.3). Bij overtreding kan ook een boete worden opgelegd.
  • Het artikel over asbestinventarisatie in het Arbobesluit (artikel 4.54a) is in lijn gebracht met de Europese asbestrichtlijn. Anders dan voor werknemers die asbest saneren, bestond er voor werknemers die asbest inventariseren nog geen deskundigheidsverplichting. De deskundigheid van de inventariseerder kan worden aangetoond via een certificaat deskundig inventariseerder asbest (DIA) van stichting Certificatie Asbest (Ascert).

Verder zijn enkele teksten aangepast om onduidelijkheden weg te nemen en om beter te kunnen handhaven.

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017. Alle details staan in Staatsblad nr. 341.

Bron: Arboportaal

DEEL DIT

staatsblad

Relevante links