News

Gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn.

12 juli 2016

De Inspectie SZW heeft inspectieresultaten gepubliceerd van inspecties in de sector zorg en welzijn. De inspecties vonden plaats van 2013 t/m 2015 in de deelsectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ziekenhuizen, en opvanghuizen en asielzoekerscentra.

De Inspectie SZW controleerde vooral op risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Waar zaken niet op orde waren kwam de Inspectie terug.

PSA is het belangrijkste arbeidsrisico in de zorg en welzijn. Met name te hoge werkdruk en blootstelling aan agressie en geweld komen in alle deelsectoren voor. PSA is verantwoordelijk voor 50% van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de sector.

Ook dit jaar voert de Inspectie (her)inspecties uit naar de beheersing van het risico PSA. De activiteiten zijn verbreed naar andere sectoren en sluiten aan bij de aanpak van het ministerie van SZW. In dit verband heeft de Inspectie ook een digitale zelfinspectietool ontwikkeld. Daarmee kunnen werkgevers zich informeren over hun verplichtingen voor arbozorg en de preventie van PSA.

Ook op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting leert u veel tijdens onze veiligheidskundige opleidingen.

Bron: Inspectie SZW

DEEL DIT