News

Maak echt werk van duurzame huurwoning

25 februari 2016

In 2013 spraken huurders, woningcorporaties, vakbonden, bouwbedrijven, overheden en milieuorganisaties in het Energieakkoord af om huurwoningen veel beter te isoleren. Daar is nog weinig van terechtgekomen. Een gemiste kans voor de 50.000 werkloze bouwvakkers, huurders met oncomfortabele woningen en hoge energierekeningen en voor de aanpak van klimaatverandering.

Alle woningen in Nederland hebben een Energielabel, dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. De systematiek is simpel: A is energiezuinig, en G helemaal niet. Op dit moment hebben sociale huurwoningen gemiddeld een label D. Of preciezer: zo’n 80% van de huizen heeft een energielabel lager dan B, 55% heeft C of D en 35% zelfs nog lager. In 2020 moet de gezamenlijk huurwoningvoorraad in Nederland gemiddeld een Energielabel B hebben. Ook is afgesproken dat de particuliere huursector in 2020 label C moet zijn.

Uit de Nationale Energie Verkenning 2015 blijkt echter dat het energiebesparingstempo dat in het Energieakkoord is afgesproken veel te laag ligt om die gestelde doelen te halen. De ambities raken uit beeld. Een grotere inzet is daarom nodig om werk te maken van het verduurzamen van de woningvoorraad en energiebesparing. Soms lijkt het wel alsof corporaties en gemeenten niet meer in de afspraken geloven. Dat kan niet en het moet afgelopen zijn met de vrijblijvendheid. Afspraak is afspraak.

Vooral woningbouwcorporaties moeten aan de slag. Zij moeten de woningen renoveren. Er ligt nog een fors deel van de € 400 mln overheidssubsidie die in het Energieakkoord werd vrijgespeeld op de plank. Dat geld moet versneld worden ingezet. Ook moeten de investeringsruimte en kredietmogelijkheden van corporaties worden vergroot. De verhuurdersheffing, waardoor corporaties dit jaar ruim € 1,3 mrd aan de rijksoverheid moesten afdragen, werkt investeringen tegen. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat na de invoering van de heffing maar liefst 65% van de corporaties aangaf minder te kunnen doen aan verduurzaming van de woningvoorraad of zelfs helemaal met investeringen te zijn gestopt.

Een andere belangrijk initiatief is ‘De Stroomversnelling’ uit 2013. Bouwers en woningcorporaties hebben samen met de overheid afgesproken om uiterlijk in 2020 111.000 bestaande woningen energieneutraal te hebben gemaakt. Tweeënhalf jaar na ondertekening zijn er slechts enkele pilotprojecten geweest waarin pas enkele honderden huizen zijn gerenoveerd. Niet alleen de corporaties komen hun afspraken onvoldoende na, ook gemeenten spannen zich nog niet bovenmatig in. De vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft afgesproken om 300.000 huizen per jaar minimaal twee labelstappen te verbeteren. Een eerste stap moet zijn dat gemeenten deze ambities in harde prestatieafspraken met huurders en corporaties gaan vastleggen. Daarbij zou het helpen als minister Blok verplichte energiebesparingsdoelen in het vooruitzicht stelt.

De oplossing voor de te trage verduurzaming van de woningmarkt is een driebaansweg. Ten eerste moeten de eerder gemaakte afspraken concreet worden uitgewerkt en desnoods in wetgeving worden omgezet. Ten tweede moet de financiële ruimte voor corporaties worden vergroot. Bijvoorbeeld door afschaffing of omvormen van de verhuurdersheffing. En ten derde moet het Rijk de vrijblijvendheid bij projecten als ‘De Stroomversnelling’ omzetten in fanatieke betrokkenheid. Als we dit doen komen de doelstellingen uit het Energieakkoord in zicht, helpen we huurders in het beperken van hun energierekening, maken we de huursector toekomstbestendig en zorgen we voor werkgelegenheid.

Bron: FD

Kijk hier voor al onze EPA opleidingen

DEEL DIT

EPA - Energielabel

Nieuwsbrief ontvangen?    Ik ontvang graag de nieuwsbrief EPAIk ontvang graag de nieuwsbrief Veiligheidskunde
    Ik ben het eens met het privacy statement van Kader Opleidingen.