News

Helft van het MKB heeft geen RI&E

21 september 2015

In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. De RI&E levert een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verplicht voor bedrijven met personeel om een RI&E uit te voeren. Toch heeft ruim de helft van het MKB geen RI&E. Om de aandacht op het belang van de RI&E te vestigen, heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten een prijsvraag uitgeschreven.

Intermediairs, zoals brancheorganisaties, arbodiensten en verzekeraars, kunnen door hun directe contact met MKB’ers een belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording bij ondernemers van de verplichting én het belang van het uitvoeren van een RI&E. Het beste RI&E idee wordt beloond met een geldprijs om het idee uit te voeren.

Meer informatie prijsvraag Steunpunt RI&E-instrumenten

 

DEEL DIT